Ammatillinen koulutus

Kasvatus- & ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- & ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, 180 osp

Ammatillinen koulutus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja auttaa ja tukee erityisesti nuorten hyvinvointia. Hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa eri-ikäisille, työskennellen monialaisissa verkostoissa. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja ohjauksen erilaiset menetelmät, ihmisen kasvuun ja kehitykseen perehtyminen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaaminen. Opiskella voi joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella sekä työelämälähtöisellä ja toiminnallisella opistopolulla.

Kesto: Yksilöllisen suunnitelman mukaan, 1–3 vuotta
Seuraava aloitusajankohta: Yhteishaun / Jatkuvan haun kautta, neljä kertaa vuodessa: 1.1. 2019, 25.3. 2019, 1.5. 2019 ja 5.8. 2019.
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku. Hakuajat päättyvät 19.11. 2018, 4.2. 2019, 25.3. 2018 ja 24.5. 2019. / Yhteishaku helmi-maaliskuu 2019.
Hakuväylä: Jatkuva haun kautta, klikkaa tästä / Kevään valtakunnallinen yhteishaku, opintopolku.fi palvelussa
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja /joustavat työelämälähtöiset ympäristöt alan työpaikoilla
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Kyllä
Hinta: Koulutus, ruokailut ja majoittuminen opiston asuntolassa ovat maksuttomia. Opiskelija vastaa itse mahdollisista materiaalihankinnoista.

Lue lisää!

Peruskoulun jälkeen - perusopetuksen lisäopetus ja kesken jääneiden opintojen täydentäminen.

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

Perusopetus

Perusopetuksen lisäopetuksessa eli kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja etsiä omaa tulevaisuuden alaa. Kanneljärven Opiston kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa kaikkien lukuaineiden arvosanoja. Kymppiluokka on maksuton niille nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Kesto: Yksi lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2019
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, kevät 2019
Hakuväylä: Opintopolku.fi
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja.
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

Lue lisää!

Kuvataidepainotteinen perusopetuksen lisäopetus (taidekymppi)

Kuvataidepainotteinen perusopetuksen lisäopetus (kuvataidekymppi)

Perusopetus

Kuvataidepainotteisessa perusopetuksen lisäopetuksessa, eli kuvataidekympillä on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja samalla kehittää osaamista kuvataiteissa. Kuvataidekympin käyneellä opiskelijalla on myös enemmän valmiuksia edetä kuvataidealan jatko-opintoihin. Kuvataiteen opetus toteutetaan yhteistyössä opiston kuvataidelinjan kanssa, ammattitaiteilijoiden opetuksessa. Kuvataidekymppi on maksuton niille nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Kesto: Lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2019
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, kevät 2019
Hakuväylä: Opintopolku.fi 
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

Lue lisää!

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus (S2-KYMPPI)

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus, S2-KYMPPI

Perusopetus / Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus, S2-KYMPPI, on kielitietoista opetusta toteuttava maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus kehittää oppiainekohtaisen kielitaidon valmiuksia sekä opiskeluvalmiuksia lukiota ja ammatillisia opintoja varten. Samalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen arvosanoja. S2-KYMPPI on tarkoitettu niille nuorille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. 

Kesto: Lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2019
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, kevät 2019
Hakuväylä: Opintopolku.fi
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

Lue lisää!

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Perusopetus

Soveltuu kaikille yli 17-vuotiaille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai siihen verrattavaa koulutusta. Voit tulla täydentämään kesken jääneen peruskoulun oppimäärän yksittäisillä kursseilla tai suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän.

Kesto: Yksilöllinen, yksittäinen kurssi – 5 vuotta
Seuraava aloitusajankohta: Aloitus joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaisesti
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia.


Lue lisää!

Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus

Perusopetus / Maahanmuuttajakoulutus

Erityisesti maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta tai vastaavaa muualla hankittua osaamista. Koulutukseen ei ole kielitaitovaatimuksia: opinnot suunnitellaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan ja opiskelijan osaaminen kartoitetaan aina opintojen alussa. Koulutuksessa voi suorittaa yksittäisiä perusopetuksen kursseja tai koko perusopetuksen oppimäärän aina luku- ja kirjoitustaitovaiheesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Kesto: Yksilöllinen, yksittäinen kurssi – 5 vuotta
Seuraava aloitusajankohta: Aloitus joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaisesti
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia.

Lue lisää!

UUSIlogo30mm copy

Opiskelu- ja työelämätaidot 1, 15 ov (OK1-koulutus)

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Opiskelu- ja työelämätaidot on vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta lukutaidottomille tai heikosti suomen kieltä lukeville. Koulutuksen tavoitteena on edistää suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet. 

Kesto: 15 opintoviikkoa (syyslukukausi)
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2018.
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. Muille 75 € / opintoviikko.

Lue lisää!

UUSIlogo30mm copy

Opiskelu- ja työelämätaidot 2, 30 ov (OK2-koulutus)

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Opiskelu- ja työelämätaidot 2 on vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet. 

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2018.
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. Muille 75 € / opintoviikko.

Lue lisää!

UUSIlogo30mm copy

Osaava ohjaaja – kasvatus- ja ohjausalan kieli- ja opiskelutaidot, 30 ov

Vapaa sivistystyö / Maahanmuuttajakoulutus

Osaava ohjaaja -koulutus on yhden lukuvuoden mittainen tutkintoon johtamaton koulutus, joka muodostuu kasvatus- ja ohjausalan opintoihin ja työtehtäviin orientoivista opinnoista, kohdennetusta suomen kielen opetuksesta sekä opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista.

Opiskelija saa osaamista muiden maahanmuuttajien kotoutumisen ja osallisuuden tukemiseen esimerkiksi vertaisohjaajana harrastus- ja järjestötoiminnassa ja valmiudet jatkaa opintoja tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 17-20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan ottaa myös 20-29-vuotiaita maahanmuuttajanuoria.

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Elokuu 2018.
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta:  Opiskelu, oppimateriaalit, opiskeluun liittyvät tutustumiskäynnit, asuminen opiskelija-asuntolassa sekä ruokailut (aamiainen, lounas ja päivällinen) ovat opiskelijalle maksuttomia.

Vapaa sivistystyö

Kuvataidelinja, 34 ov

Kuvataidelinja, 34 ov

Vapaa sivistystyö

Kuvataidelinja tarjoaa opiskelijoilleen ainutlaatuisen tilaisuuden omien taitojen hiomiseen, esimerkiksi tulevia pääsykokeita silmällä pitäen. Ammattitaiteilijoiden ja pätevien taidepedagogien ohjaama linja on myös oiva tapaa viettää välivuotta ja tutustua uusiin ihmisiin. Kuvataidelinjan opiskelija saa myös oikeuden suorittaa halutessaan Lapin Yliopiston Kuvataiteen perusopinnot (25 op), hintaan 185 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun)

Kesto: 1 lukuvuosi / 34 ov.
Seuraava aloitusajankohta: Heti / Syksy 2019
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Päivisin tapahtuvaa lähiopetusta 12–15h / vko sekä itsenäistä työskentelyä.
Hinta: Opiskelu on opiskelijalle maksullista. Joko 65 € / vko tai koko opintokokonaisuus 2210 €. Opintomaksuihin voi hakea opintoseteliavustusta ja opinnot oikeuttavat hakemaan Kelan opintotukia.

Lue lisää!

 

Kuvataiteen perusopinnot, 25 op

Kuvataiteen perusopinnot, 25 op

Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset kuvataiteen perusteet I Avoin Yliopisto

Kehitä osaamistasi iltaopintoina! Yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa järjestettävällä kuvataiteen perusopintojen kurssilla opiskellaan yliopiston opintokokonaisuus kuvataiteesta: johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op, havaintopiirustus 4 op, värioppi 4 op, maalaus 4 op, kokeellinen grafiikka 4 op, plastinen sommittelu 4 op sekä portfolio 1 op.

Kesto: Lukuvuosi / 25 op.
Seuraava aloitusajankohta: Heti / Syksy 2019
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku / Haku kursseittain
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Iltaopetus / itsenäinen opiskelu
Hinta: 785 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun) Yksittäiset kurssisuoritukset 35 € / 1 op (plus yliopiston kirjautumismaksu 35 €) Maksu 2:ssa erässä tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää!

school-3335685_1920-578983-edited

Kuvataiteen aineopinnot, 35 op

Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset kuvataiteen aineopinnot I Avoin Yliopisto

Kauan toivottuja kuvataiteen aineopintoja voi nyt opiskella Kanneljärven opistolla! Suoritettuasi vähintään hyvin tiedoin (3) Kuvataiteen Perusopinnot 25 op, voit jatkaa opintojasi Kuvataiteen aineopintoihin. Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erilaisilla kuvataiteen osa-alueilla. Aineopinnoissa opiskellaan kaksi valinnaista työpajakurssia.

Kesto: 1 – 1,5 lukuvuotta / 35 op.
Seuraava aloitusajankohta: Syksy 2018
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku / Haku kursseittain
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Iltaopetus, verkko-opinnot sekä itsenäinen opiskelu
Hinta: 935 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun) Yksittäinen kurssisuoritus 35 € / 1 op + yliopiston kirjautumismaksu 35 €) Maksu kolmessa erässä tai sop.mukaan.

Lue lisää!