Ammatillinen koulutus

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausala

AMMATILLINEN KOULUTUS

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa  huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa. Koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 1–3 vuotta. Tutkinnossamme on kaksi osaamisalaa: nuoriso ja yhteisöohjaus sekä varhaiskasvatus ja perhetoiminta.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopisteinä ovat osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala. Lastenohjaaja

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Meillä voit opiskella voi joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella sekä työelämälähtöisellä ja toiminnallisella opistopolulla.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp.

Tämän vuoden haku päättyy 29.11.

Koulutus muodustuu viidestä perjantai illasta (n.3h) sekä viidestä lauantai päivästä (n.7h) ja näytöstä.

Koulutuksen päivämäärät ovat tässä:

17-18.1.

7-8.2.

6-7.3.

27-28.3.

17-18.4.

Näyttö (näyttö n.1 viikko + tutustuminen näyttöpaikkaan)

29.5. Kanneljärven Opiston kevätjuhla

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp

Ohjauksen osaamisala

Ammattitutkinto on tarkoitettu työelämässä jo oleville ammattilaisille, joilla on halu hankkia lisää valmiuksia kohdata sekä ohjata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. Koulutus toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina. Koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 2 vuotta. 

 

Jatkuvan haun aikataulut (perustutkinto & ammattitutkinto):

hakuaika 1 päättyy 30.8.2019, soveltuvuuskoe 13.9.2019, opintojen aloitus 7.10.2019.

hakuaika 2 päättyy 29.11.2019, soveltuvuuskoe 13.12.2019, opintojen aloitus 13.1.2020.

hakuaika 3 päättyy 28.2.2020, soveltuvuuskoe 13.3.2020, opintojen aloitus 6.4.2020.

hakuaika 4 päättyy 23.4.2020, soveltuvuuskoe on 7.5.2020, opintojen aloitus 10.8.2020.

hakuaika 5 (ehdollinen, jos vapaita paikkoja) päättyy 15.6.2020, soveltuvuuskoe 17.6.2020, opintojen aloitus 10.8.2020

Kevään 2020 yhteishaku on 18.2.-10.3.2020. (tarkoitettu suoraan perusopetuksesta hakeville)

 

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille suunnattu 30 osp:n varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antava koulutus alkaa tammikuussa 2020, mikäli osallistujia on vähintään 10. Tähän koulutukseen haetaan hakuaika 2 aikataulun mukaisesti.

Kontaktiopetus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin, mutta koulutus sisältää myös työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Lisätietoja: Helena Sihvonen 040 940 1034
tai Merja Leinonen 044 357 8128

 

Koulutusten hakuväylät: Jatkuvan haun kautta, klikkaa tästä / Kevään valtakunnallinen yhteishaku, opintopolku.fi
Perustutkinnon opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja /joustavat työelämälähtöiset ympäristöt alan työpaikoilla
Perustutkinnon opiskelun muoto: Päiväopetus
Perustutkinnossa oppisopimusmahdollisuus: Kyllä
Perustutkinnon hinta: Koulutus, ruokailut ja majoittuminen opiston asuntolassa ovat maksuttomia. Opiskelija vastaa itse mahdollisista materiaalihankinnoista.

Lue lisää!

Peruskoulun jälkeen - perusopetuksen lisäopetus ja kesken jääneiden opintojen täydentäminen.

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

Perusopetus

Perusopetuksen lisäopetuksessa eli kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja etsiä omaa tulevaisuuden alaa. Kanneljärven Opiston kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa kaikkien lukuaineiden arvosanoja. Kymppiluokka on maksuton niille nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Kesto: Yksi lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta: 
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, 
Hakuväylä: Opintopolku.fi
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja.
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

 

Kuvataidepainotteinen perusopetuksen lisäopetus (taidekymppi)

Kuvataidepainotteinen perusopetuksen lisäopetus (kuvataidekymppi)

Perusopetus

Kuvataidepainotteisessa perusopetuksen lisäopetuksessa, eli kuvataidekympillä on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja samalla kehittää osaamista kuvataiteissa. Kuvataidekympin käyneellä opiskelijalla on myös enemmän valmiuksia edetä kuvataidealan jatko-opintoihin. Kuvataiteen opetus toteutetaan yhteistyössä opiston kuvataidelinjan kanssa, ammattitaiteilijoiden opetuksessa. Kuvataidekymppi on maksuton niille nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Kesto: Lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta:
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, 
Hakuväylä: Opintopolku.fi 
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

 

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus (S2-KYMPPI)

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus, S2-KYMPPI

Perusopetus / Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajille suunnattu perusopetuksen lisäopetus, S2-KYMPPI, on kielitietoista opetusta toteuttava maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus kehittää oppiainekohtaisen kielitaidon valmiuksia sekä opiskeluvalmiuksia lukiota ja ammatillisia opintoja varten. Samalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen arvosanoja. S2-KYMPPI on tarkoitettu niille nuorille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. 

Kesto: Lukuvuosi
Seuraava aloitusajankohta: 
Seuraava hakuaika: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku,
Hakuväylä: Opintopolku.fi
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia, kun päättötodistus on saatu samana tai edellisenä vuonna kuin lisäopetus alkaa.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Perusopetus

Soveltuu kaikille yli 17-vuotiaille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai siihen verrattavaa koulutusta. Voit tulla täydentämään kesken jääneen peruskoulun oppimäärän yksittäisillä kursseilla tai suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän.

Kesto: Yksilöllinen, yksittäinen kurssi – 5 vuotta
Seuraava aloitusajankohta: Aloitus joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaisesti
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia.Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus

Perusopetus / Maahanmuuttajakoulutus

Erityisesti maahanmuuttajille suunnattu aikuisten perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta tai vastaavaa muualla hankittua osaamista. Koulutukseen ei ole kielitaitovaatimuksia: opinnot suunnitellaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan ja opiskelijan osaaminen kartoitetaan aina opintojen alussa. Koulutuksessa voi suorittaa yksittäisiä perusopetuksen kursseja tai koko perusopetuksen oppimäärän aina luku- ja kirjoitustaitovaiheesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Kesto: Yksilöllinen, yksittäinen kurssi – 5 vuotta
Seuraava aloitusajankohta: Aloitus joustavasti opiskelijan tarpeiden mukaisesti
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Koulutus, ruokailu, oppimateriaalit ja majoitus opiston asuntolassa ovat maksuttomia.

 

Opiskelu- ja työelämätaidot 1, 15 ov (OK1-koulutus)

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Opiskelu- ja työelämätaidot on vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta lukutaidottomille tai heikosti suomen kieltä lukeville. Koulutuksen tavoitteena on edistää suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet. 

Kesto: 15 opintoviikkoa (syyslukukausi)
Seuraava aloitusajankohta: Kysy paikkoja: Inka Kangaskoski p.044 324 6577 inka.kangaskoski@kannelopisto.fi
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. Muille 75 € / opintoviikko.

Koulu muokattu

Opiskelu- ja työelämätaidot 2, 30 ov (OK2-koulutus)

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Opiskelu- ja työelämätaidot 2 on vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet. 

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Kysy vapaita paikkoja:
inka.kangaskoski@kannelopisto.fi p.044 324 6577
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan. Muille 75 € / opintoviikko.

Logo väri-1-805014-edited

Osaava ohjaaja – kasvatus- ja ohjausalan kieli- ja opiskelutaidot, 30 ov

Vapaa sivistystyö / Maahanmuuttajakoulutus

Osaava ohjaaja -koulutus on yhden lukuvuoden mittainen tutkintoon johtamaton koulutus, joka muodostuu kasvatus- ja ohjausalan opintoihin ja työtehtäviin orientoivista opinnoista, kohdennetusta suomen kielen opetuksesta sekä opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista.

Opiskelija saa osaamista muiden maahanmuuttajien kotoutumisen ja osallisuuden tukemiseen esimerkiksi vertaisohjaajana harrastus- ja järjestötoiminnassa ja valmiudet jatkaa opintoja tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 17-20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole tutkintoon johtavaa jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan ottaa myös 20-29-vuotiaita maahanmuuttajanuoria.

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Kysy vapaita paikkoja: inka.kangaskoski@kannelopisto.fi p.044 324 6577
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta:  Opiskelu, oppimateriaalit, opiskeluun liittyvät tutustumiskäynnit, asuminen opiskelija-asuntolassa sekä ruokailut (aamiainen, lounas ja päivällinen) ovat opiskelijalle maksuttomia.

Vapaa sivistystyö

Kuvataidelinja, 34 ov

Kuvataidelinja, 34 ov

Vapaa sivistystyö

Kuvataidelinja tarjoaa opiskelijoilleen ainutlaatuisen tilaisuuden omien taitojen hiomiseen, esimerkiksi tulevia pääsykokeita silmällä pitäen. Ammattitaiteilijoiden ja pätevien taidepedagogien ohjaama linja on myös oiva tapaa viettää välivuotta ja tutustua uusiin ihmisiin. Kuvataidelinjan opiskelija saa myös oikeuden suorittaa halutessaan Lapin Yliopiston Kuvataiteen perusopinnot (25 op), hintaan 185 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun)

Kesto: 1 lukuvuosi / 34 ov.
Seuraava aloitusajankohta: Heti / Syksy 2019
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Päivisin tapahtuvaa lähiopetusta 12–15h / vko sekä itsenäistä työskentelyä.
Hinta: Opiskelu on opiskelijalle maksullista. Joko 65 € / vko tai koko opintokokonaisuus 2210 €. Opintomaksuihin voi hakea opintoseteliavustusta ja opinnot oikeuttavat hakemaan Kelan opintotukia.

Lue lisää!

 

Kuvataiteen perusopinnot, 25 op

Kuvataiteen perusopinnot, 25 op

Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset kuvataiteen perusteet I Avoin Yliopisto

Kehitä osaamistasi iltaopintoina! Yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa järjestettävällä kuvataiteen perusopintojen kurssilla opiskellaan yliopiston opintokokonaisuus kuvataiteesta: johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op, havaintopiirustus 4 op, värioppi 4 op, maalaus 4 op, kokeellinen grafiikka 4 op, plastinen sommittelu 4 op sekä portfolio 1 op.

Kesto: Lukuvuosi / 25 op.
Seuraava aloitusajankohta: Heti / Syksy 2019
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku / Haku kursseittain
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Iltaopetus / itsenäinen opiskelu
Hinta: 785 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun) Yksittäiset kurssisuoritukset 35 € / 1 op (plus yliopiston kirjautumismaksu 42 €) Maksu 2:ssa erässä tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää!

school-3335685_1920-578983-edited

Kuvataiteen aineopinnot, 35 op

Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset kuvataiteen aineopinnot I Avoin Yliopisto

Kauan toivottuja kuvataiteen aineopintoja voi nyt opiskella Kanneljärven opistolla! Suoritettuasi vähintään hyvin tiedoin (3) Kuvataiteen Perusopinnot 25 op, voit jatkaa opintojasi Kuvataiteen aineopintoihin. Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erilaisilla kuvataiteen osa-alueilla. Aineopinnoissa opiskellaan kaksi valinnaista työpajakurssia.

Kesto: 1 – 1,5 lukuvuotta / 35 op.
Seuraava aloitusajankohta: Syksy 2019
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku / Haku kursseittain
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä!
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto, Lohja
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Opiskelun muoto: Iltaopetus, verkko-opinnot sekä itsenäinen opiskelu
Hinta: 935 € (sis. yliopiston kirjautumismaksun) Yksittäinen kurssisuoritus 35 € / 1 op + yliopiston kirjautumismaksu 42 €) Maksu kolmessa erässä tai sop.mukaan.

Lue lisää!