työpaikkaohjaajalle_

työpaikkaohjaajalle

OHJEITA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

Työpaikkaohjaan rooli on aina ollut tärkeä, mutta nykypäivänä sen merkitys on yhä korostuneempi. Opiskelijat ovat työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa oppimassa uusia ammatillisen osaamisen taitoja ja hän ei ole vain harjoittelemassa jo oppimaansa. Työpaikkaohjaa opastaa, neuvoo, avaa omaa ammatillista ajattelua, antaa palautetta ja työtehtäviä, joissa opiskelija oppii ammattia. Erityisesti kasvatus- ja ohjausalalla paljon tapahtuu ohjaajan pään sisällä. Tämän ammatillisen ajattelun avaaminen opiskelijalle on tärkeää, jotta opiskelija kehittyy annetuissa työtehtävissä. Opiskelijaa pitää myös haastaa arvioimaan osaamistaan ja avaamaan omaa ajatteluaan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan yhdessä Kanneljärven Opiston opettajan ja opiskelijan kanssa tutkinnon osittain. Kun tutkinnon osan osaaminen on saavutettu, osaaminen osoitetaan näytössä. Yhteydenpito työpaikkaohjaajan ja opettajan välillä on tärkeää, jotta tiedetään, karttuuko osaaminen suunnitellussa ajassa ja onko opiskelija valmis näyttöön.

Parasta osaamista sivustolla on erilaisia muistilistoja työpaikkaohjaajalle. Sivustolle pääset:

PARASTA OSAAMISTA -sivuston työelämässä oppimisen muistilistoihin

Kanneljärven Opiston opettajat ovat toteuttamassa keväästä 2020 alkaen Open day -vierailuja työpaikoille ja työyhteisöihin. Toteutamme vierailuja Parasta osaamista -hankkeen malleja käyttäen. Opistolta otetaan yhteys työpaikkoihin ja sovitaan käytännöistä. 

Kanneljärven Opiston Open Day -vierailuista voi kysyä lisätietoja Merja Leinoselta, p. 044 357 8128, etunimi.sukunimi@kannelopisto.fi

PARASTA OSAAMISTA -sivuston ohjeistusta OPEN DAY -vierailuihin

 

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN VALMENNUS

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -verkkokurssi on tarkoitettu sekä työpaikkaohjaajille että Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon valinnaisen tutkinnon osan suorittajille. Työpaikkaohjaaja voi osallistua halutessaan vain verkkokurssiin, työelämäpäivään tai suorittaa koko tutkinnon osan.

Kurssin suorittaminen käytännössä: Moodle-verkkokurssi sisältää tietopuolisen osion ja ohjeistuksen toiminnalliseen osioon. Tietopuolisessa osiossa perehdytään osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen ohjaamiseen sekä arvioinnin tapoihin. 

Toiminnallisessa osiossa opiskelija näyttää käytännön työtehtävissä työpaikkaohjaajana toimimista. Näytössä osaamisen osoittaminen tehdyin tehtävin ja ohjaustoimintana arvioidaan osaamisen osoittamisena. Opiskelijan aiemmin hankittua osaamista tunnustetaan hoksauksessa opintojen aluksi.

Koko tutkinnon osaa suorittavalle työpaikkaohjaajalle tehdään tutkinnon osasta henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon liittyy näytön toteuttaminen.

Aikataulu: Verkkokurssi toteutetaan 8 viikon jaksoissa 2 x vuodessa. Kurssiin voi sisällyttää työelämäpäivän, jolloin osan kurssin tehtävistä voi korvata lähipäivällä. Lukuvuonna 2020-2021 verkkokurssit toteutetaan 7.9.-1.11.2020 työelämäpäivä to 1.10.2020 ja 15.2.-11.4.2021 työelämäpäivä to 11.3.2021. Verkkokurssin aloitus mahdollista kahden (2) ensimmäisen viikon aikana. 

Ilmoittautumiset verkkokurssille ja koko tutkinnon osan suorittamiseen: aloitus mahdollista kahden (2) ensimmäisen viikon aikana:

Merja Leinonen p. 044 357 8128
etunimi.sukunimi@kannelopisto.fi

työpaikkaohjaajvalmennus

ammatillinen koulutus-3

 

TYÖELÄMÄPÄIVÄT OPISTOLLA

Kanneljärven Opistolla järjestetään erilaisia työelämäpäiviä vuosittain.

Erityisesti työpaikkaohjaajille tarkoitettu päivä, jossa perehdytään ohjaamiseen ja arviointiin sekä opiston käytäntöihin näyttöihin liittyen on tarjolla kaksi kertaa vuodessa osana Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -koulutusta (verkkokurssi). Päivä on rakennettu omaksi kokonaisuudeksi niin, että siihen voi osallistua ilman verkkokurssia.

Työelämäpäivä työpaikkaohjaajille

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut työelämäpäivästä (korona on vaikuttanut aikatauluihimme):

Merja Leinonen 044 357 8128

Ohjelmassa: Kanneljärven Opiston tutkinnot, opiskelijan ohjaaminen työpaikalla ja näyttöjen toteuttaminen ja arviointi - aikaa on myös pohtia käytännön haasteita liittyen työpaikkaohjaamiseen

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutusta: ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Työelämäpäivä työpaikkaohjaajille ja yhteistyökumppaneille

Katso yllä.

ThinkTank-seminaarisarja

Kanneljärven Opiston ammatillisen koulutuksen vuosittainen työelämän ja opiskelijoiden yhteinen tapaamis- ja keskustelufoorumi

Seuraava seminaari on 25.5.2022 klo 12-16 aiheena:

Yhteinen ymmärrys työelämäyhteistyöstä

  • Aiempien vuosien aiheita:
  • Työelämäpalaute (2020, Teams, ei osallistujia)
  • Mitä on laadukas varhaiskasvatus? (2019)
  • Nuorisotyön monialainen yhteistyö (2018)
  • Ehkäisevä päihdetyö (2017)
  • Mitä työelämä odottaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajalta?(2016)