Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 35 osp

Tutkinnon osan tiivistelmä

Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle.  Keskeistä on huomioida toiminnassa kestävä elämäntapa, ryhmän kehitysvaihe, kokonaisvaltaisen turvallisuus, työturvallisuus ja .  

Lisäksi opitaan hyödyntämään eri ohjauksen menetelmiä ja kehittämään omaa toimintaa ohjaajana. 

Osaamisen hankkiminen
Kanneljärven Opistolla 

Teemapäivät (sopimus- ja opistopolku): 

1. Lait, säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet 
2. Leirin, retken tai tapahtuman toteuttaminen 
3. Toimintaa yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle 
4. Ohjauksen menetelmät 

Jatkoteemapäivät (vain opistopolku) 

5. Tapahtuman toteuttaminen 
6. Menetelmien syventäminen 
7. Oman toiminnan ja arvioinnin kehittämisen syventäminen 
8. Reflektiopäivät 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen opistopolulla on ensimmäinen lukuvuoden keväällä. Käytännön työtehtävien lisäksi opiskelija pitää työpaikkapäiväkirjaa, jossa pohtii ja kehittää omaa ohjaajuutta. 

Sopimuspolun työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajankohta määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla 

Osaamista hankitaan seuraavissa työtehtävissä:

  • Perehtyy keskeisiin lakeihin (yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja lasten oikeudet sekä nuorisotyön ammattieettiset ohjeet) 
  • Suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle huomioiden ryhmän kehitysvaiheet ja yhdessä toimimisen. 
  • Suunnittelee ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman. 
  • Huomioi toiminnassaan työturvallisuuteen ja kestävään elämäntapaan liittyvät asiat. 
  • Tekee turvallisuusuunnitelman, riskianalyysin ja huomioi mahdolliset lääkitykset ja ruoka-aineallergiat. 
  • Käyttää ohjaustilanteissa eri ohjauksen menetelmiä 
  • Oman ohjaajuuden arviointi ja kehittäminen. 

Osaamisen osoittaminen työpaikalla (Näyttö) 

Osaaminen osoitetaan ohjaamalla suunnitelmallisesti yksilöä, ryhmää tai yhteisöä noin viikon ajan työskentelemällä normaalisti opiskelijalle annetuissa työtehtävissä.

Opiskelija osoittaa myös ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla yksilölle ja ryhmälle leirin, retken tai tapahtuman huomioiden ohjattavien iän, tarpeet ja toiveet.  

Lisäksi opiskelija laatii näyttöä varten aikataulutetun ohjaussuunnitelman, jossa on huomioutu varasuunnitelma ja turvallisuuteen liittyvät seikat. 

Linkki tutkinnon osan e-perusteisiin
Lue lisää tutkinnon osasta tästä

yhteisön ohjaaja

                         Tutkinnon osan vastaavan yhteystiedot

Merja Inkeroinen p. 044 357 8123 merja.inkeroinen@kannelopisto.fi