Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

Tutkinnon osan tiivistelmä

Ammattitaitovaatimukset 

  • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 
  • työskennellä ennaltaehkäisevällä työotteella 
  • käyttää sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä ja tunnistaa niiden tarpeen 
  • tukea asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
  • käyttää työympäristön kirjaamistapoja 
  • toimia palveluohjauksen periaatteiden mukaan 
  • tukea ohjattaviaan vaikeissa elämäntilanteissa 
  • pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan 
  • arvioida ja kehittää toimintaansa.  

Osaamisen hankkiminen
Kanneljärven Opistolla 

Osaaminen hankitaan kontaktiopetuksessa, vierailukäynneillä ja asiantuntijaluennoilla.  

Osaamisen hankkiminen työpaikalla 

Osaaminen hankitaan toimintaympäristössä, jossa on mahdollista edistää ohjattavien arjen- ja elämänhallintaa käyttäen sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä 

Osaamisen osoittaminen työpaikalla (Näyttö) 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä suunnittelemalla ja järjestämällä tavoitteellista toimintaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevalle yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle käyttämällä sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä sekä tukien heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyttään. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Linkki tutkinnon osan e-perusteisiin
Linkki tutkinnon osan osaamistavoitteisiin

osallisuuden tukeminen

                       

                 Tutkinnon osan vastaavan yhteystiedot

Kati Blomqvist p. 044 713 5971 kati.blomqvist@kannelopisto.fi