Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 op

Ammatillinen kohtaaminen, 15 op

Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja haluaisit toimia yhdessä heidän kanssaan heidän hyvinvointiaan tavoitellen? Haluatko edistää asiakkaiden kunnioittavaa kohtaamista kasvatus- ja ohjausalalla? 

Tutkinnon osan tiivistelmä

Alan tärkeiden säädösten ja määräysten sekä perustyöntekijätaitojen hallitseminen. Asiakkaan kohtaaminen kunnioittaen moninaisuutta. Asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen toteuttaen kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa. Työtehtävissä yksilön kasvun ja kehityksen tukeminen. 

Osaamisen hankkiminen Kanneljärven Opistolla 

Ammatillisen koulutuksen aloitusjaksoja tarjotaan 4 x vuodessa. Kaikille:  

  • aloitusjakso neljä (4) päivää (sisällöt: mm. tutkinnon kokonaisuus ja valittavat osaamisalatasiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Digitaaliset järjestelmät: Wilma, Moodle, Office 365, lait ja säädökset: lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus sekä itsemääräämisoikeus ja osallisuus)  
  • EA1 
  • Hygieniakoulutus ja –passikoe 

Opistopolkulaisille lisäksi: 

  • Ammattilaisen haastattelutehtävä 
  • Ohjausalan ammattilaisten toiminnallinen esittelytehtävä 
  • Palvelutehtävä
  • Moninaisuustunnit 

Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin noudattaen työelämätaitoja ja säädöksiä ja määräyksiä. Opiskelija osallistuu työpaikan perehdytysjaksoon ja/tai opiskelee ohjatusti perehdytysaineiston. Opiskelija tekee työtehtäviä, joissa voi tukea yksilön kasvua ja kehitystä huomioiden ohjattavan lähtökohdat.  

Osaamisen osoittaminen työpaikalla (Näyttö) 

Opiskelija toimii käytännön päivittäisissä kasvatuksen ja ohjaamisen tehtävissä kohdaten moninaisia asiakkaita ymmärtäen alaa ohjaavaa lainsäädäntöä, mm. vaitiolovelvollisuus ja lastensuojelulain velvoitteet.  

Opiskelija kirjaa Wilmaan suunnitelman, missä työtehtävissä hän näyttää osaamisensa.  

Oman osaamisensa arviointi opiskelijan on hyvä kirjata erilliseksi liitteeksi ja liittää sen arviointiaineistoon. 

Linkki tutkinnon osan e-perusteisiin
Linkki tutkinnon osan osaamistavoitteisiin

ammattillinen_kohtaaminen

                 Tutkinnon osan vastaavan yhteystiedot

Merja Leinonen p. 044 357 8128

merja.leinonen@kannelopisto.fi