OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Untitled design-19
image

SOPIMUSPOLKU OPISTOLLA

Kanneljärven Opistolla sopimuspolkulaiset opiskelevat työpaikalla lähes kaiken tarvittavan osaamisen. He osallistuvat lisäksi Opistolla järjestettäville teema- ja lähipäiville. Osaamisen osoittaminen eli näyttö tehdään työpaikoilla.

Ammatillisilla teemapäivillä keskitytään ammatillisten tutkinnon osien sisältöjen käsittelyyn. Teemapäivillä opitaan tutkinnon osittain teoriataustaa ja menetelmiä sovellettaviksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Teemapäivillä on myös asiantuntijavierailuja ja yhteisiä retkiä. Oppimisen lisäksi teemapäivillä on vähintään yhtä tärkeä tavata muita opiskelukavereita ja vaihtaa kuulumisia tai opiskella yhdessä uusia asioita. Kolmepäiväisiä teemapäiviä on yleensä vähintään 2-3 kertaa jokaisessa tutkinnon osassa.

Yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan opistolla pidettävillä lähipäivillä ns. YTO-päivillä. YTO-päivillä opintopajoissa keskitytään osa-alueopettajan ohjauksella ja YTO-päivillä opiskelijaa saa kattavasti kaikkiin yhteisiin tutkinnon osiin erityisohjausta opintojen nopeuttamiseksi. Suuri osa yhteisten tutkinnon osan opinnoista on tuettu tai voidaan suorittaa kokonaan itsenäisesti Moodle-verkko-oppimisalustalla. Tämä mahdollistaa nopean ja yksilöllisen opiskelun lähipäivistä huolimatta.

ALTA LÖYDÄT TIEDOT TÄMÄN LUKUVUODEN TEEMAPÄIVISTÄ

 

Lukuvuoden 2022-2023 aikataulut opiskeljalle

OPISTOPOLKU OPISTOLLA

Kanneljärven Opistolla opistopolkulaiset hankkivat suuren osan osaamisestaan Opistolla ja lisäksi he opiskelevat työpaikalla  puuttuvan osaamisen. Osaamisen osoittaminen eli näyttö tehdään työpaikoilla.

Opistopolkulainen hankkii osaamista opiskellen työjärjestyspohjaisesti opistolla sekä suunnitelmallisesti työpaikalla tapahtuvin jaksoin.

Opistolla työjärjestys sisältää sekä ammatillisia että yhteisten tutkinnon osien suorittamista. Oppimismenetelmät ovat toiminnallisia, jossa opiskelijat paneutuvat mm. ilmiöpohjaisen ja projektimaisen oppimisen keinoin alan keskeisiin teemoihin. Lisäksi tehdään vierailuja alan työpaikoille ja tapahtumiin. Opiskelu on kontaktiopetusta, mutta sisältää myös itsenäisiä tai ryhmän työskentelytunteja, joissa valmistellaan ja opitaan tehtävänannon mukaisia aiheita. Opetus on aina opettajajohtoista, jossa opiskelijalle annetaan vapauksia, mutta häneltä odotetaan vastuunottoa opinnoista.

Suunnitelmallinen työpaikalla oppiminen tapahtuu joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Opiskelija valmistautuu jo opistolla työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen hankkimalla perustiedot- ja taidot työpaikalla vaadittavasta osaamisesta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisjakson alussa suunnitellaan vielä tarkemmat työtehtävät, jossa puuttuva osaaminen hankitaan. Kaikki tähtää näyttöön, joka tehdään työpaikoilla aidoissa työtehtävissä.

Opistopolulla opiskeleva asuu usein opiston asuntolassa ja opiskeluun kuuluu vahva yhteisöllisyys Kanneljärven Opiston muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteinen opiskelu ja ohjelmoitu asuminen jättää monelle hienon elinikäisen muiston opiskeluajasta.

ohjausta
Untitled design-17