Koutsaakaveria

henkilökohtaistaminen

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen (opinnot ja muu osaaminen) ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Kanneljärven Opistolla opintojen alussa jokainen uusi opiskelija saa oman HOKS-ohjaajan eli hoksarin. Hän huolehtii siitä, että kaikki edellä mainittu tehdään opiskelijan edun mukaisesti. Hoksari suunnittelee myös yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisen sekä mikä tärkeintä, kulkee koko opintojen ajan opiskelijan vierellä tukemassa ja ohjaamassa opinnoissa.

Me Kanneljärven Opiston opettajat annamme opiskelijoillemme opiskelijalupauksen, lupaamme

  1. ottaa sinut vastaan osaksi yhteisöämme ja mahdollistaa sinulle iloa uuden oppimisen äärellä.
  2. sinulle henkilökohtaisen ohjaajan opettajan, joka kulkee rinnallasi opintojesi ajan.
  3. tarjota sinulle tarvitsemaasi ohjausta ja tukea.
  4. tehdä kaikkemme taataksemme sinulle sujuvan ja selkeän arjen opinnoissasi
  5. haastaa sinut opinoissasi.

  •  

 

OPISTOLLA OPPIMINEN 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaja hankkii ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista ohjatusti työpaikalla ja ohjatusti Kanneljärven Opistolla. Opintojen alussa opiskelija päättää haluaako hän painottaa opintojaan Opistolla oppimiseen ns. opistopolulla vai vahvemmin työelämässä oppimiseen ns. sopimuspolulla

Opistopolulla opiskelija oppii ensin ryhmässä alalla tarvittavia perustaitoja Kanneljärven Opistolla oppilaitosympäristössä sekä työpaikkavierailuilla ja myöhemmin työpaikoilla oppien.  Opistopolun opiskelijat ovat usein peruskoulun tai lukion päättäneitä opiskelijoita, mutta tämä malli sopii myös opiskelijoille, jotka kaipaavat vahvaa ryhmässä oppimista ja yhteisöllisyyttä. Opistopolun yhteisöllisyyteen liittyy mahdollisuus asua Kanneljärven Opistolla opintojen aikana. 

Työpaikalle painottuvan oppimisen sopimuspolkuopiskelijat kohtaavat toisensa Opiston ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien lähipäivillä. Lähipäivillä Opistolla oppiminen on intensiivistä, mutta mukavaa vaihtelua työpaikalla tapahtuvan oppimisen sijaan. Lähipäiviä on tarjolla noin kerran kuukaudessa ja niihin voi liittyä työpaikoilla suoritettavia tehtäviä. Pääosin osaaminen hankitaan kuitenkin työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opiskelija voi vaihtaa opintojensa aikana polkua elämäntilanteesta riippuen tai opintojen etenemisen edistämiseksi. 

 

 

lue lisää opistolla tapahtuvasta oppimisesta
opistollaoppiminen

työpaikallaoppiminen

TYÖPAIKALLA OPPIMINEN 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa myös toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä ja hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Nämä ovat taitoja, joita opitaan parhaiten työpaikalla. Työpaikka on tärkeä osaamisen hankkimisen toimintaympäristö. Siellä opitaan käytännön työtehtävissä suunnitelmallisesti ammattia.

Kanneljärven Opistolla Opistopolkulaiset hankkivat opistolla perustaitoja ammatista ja työelämästä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä hankitaan lisää osaamista ja syvennetään jo opittua.

Sopimuspolkulaisille työpaikalla tapahtuva oppiminen on pääsääntöinen opiskelutapa. Työpaikalla oppimisen ohjaamista tehdään opettajien ja työpaikkaohjaajien toimesta. Opiskelijan osaamisen ja oppimisen reflektointi on tärkeä osa ammattiin kehittymisessä.