Opiskelijahuollon palvelut

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

 

Opiskeluhuollon tavoitteena ovat hyvinvoinnin kehittäminen ja ennalta ehkäisevään toiminta. Yksilöä tukevien palveluiden lisäksi yhteisöllisyyden tukeminen, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ja turvallinen oppimisympäristö ovat keskeisiä asioita opiskelijoiden hyvinvoinnille.

 

Kanneljärven Opisto järjestää opiskeluhuollon yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.

 

Yhteistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tukea

community-150124_1280

 

 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa opiskelussa sekä sosiaalisessa että psyykkisessä kasvussa, tukea huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävissään sekä lisätä ja edistää yhteistyötä huoltajien ja opiston välillä.

 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin ilman erillisiä päätöksiä. Opiskeluhuollon henkilöstö ei keskustele keskenään tai opettajien kanssa yksittäisen opiskelijan asioista ilman opiskelija lupaa.

 

Kanneljärven opistolla on kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja paikalla viikoittain. He ovat myös tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.

Opiskelijalla on oikeus päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä.

 

Tarvittaessa opiskelijoita tuetaan moniammatillisesti yksilökohtaisen opiskelijahuollon keinoin. Kuraattori-, psykologi-ja terveydenhuoltopalveluista vastaa Lohjan kaupunki.

 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut

Yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut ovat kaikkien opiston opiskelijoiden käytettävissä ja saatavilla ja ne on suunniteltu tukemaan opiston toiminnan avoimuutta, opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vaikuttamaan pääset mm. osallistumalla näihin toimintoihin:

  • Opiskelijakuntatoiminta
  • Tuutortoiminta
  • Vertaissovittelu
  • Ammatillisen koulutuksen SORA- ja kurinpitotoimielin
  • Saku ry (kulttuuri- ja liikunta)

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, arvioi, ohjaa ja toteuttaa opiston yleistä opiskeluhuoltoa, tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta opiskeluhuollossa.

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on oppilaitoksen monialainen työryhmä, johon kuuluvat vararehtori, kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, yhteisökasvattaja, ammatillisen koulutuksen opettaja, maahanmuuttaja-ja perusopetuksen opettaja sekä oppilaskunnan hallituksen edustaja.

Ryhmää johtaa vararehtori vararehtori Merja Leinonen.

 

 

Opiskeluhuollon henkilöstö on käytettävissäsi

Anniina Pietilä

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on opistolla 1 pvä/vko, pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Avovastaanotto on ilman ajanvarausta ja tapaamiset ajanvarauksella.

p. 044 374 2353

 

Nea Weckström

kuraattori

Kuraattori auttaa ja tukee opiskelijoita, joilla on vaikeuksia opinnoissa, sosiaalisissa suhteissa tai elämänhallinnassa.

Kuraattori on opistolla kahtena päivänä viikossa, pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin.

p. 0443743562

 

Susanna Homanen

psykologi

Psykologi tukee opiskelijoita opiskeluun ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Syitä psykologin vastaanotolle hakeutumiseen voivat olla esim. masentuneisuus, ahdistuneisuus, stressi, jännitys ja opintojen sujumattomuus.

p. 044 3745633Andrus Ahi

yhteisökasvattaja

Yhteisökasvattaja suunnittelee ja toteuttaa suntolan yhteisöllistä toimintaa yhdessä asuntolaohjaajan ja opiskelijoiden kanssa.

Yhteisökasvattaja tukee opiskelijoita asumisessa sekä sosiaalisten suhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Yhteisökasvattaja ja asuntolaohjaaja ovat läsnäolevia turvallisia aikuisia, joiden puoleen asuntolassa asuvat opiskelijat voivat kääntyä, kun tarvitsevat keskustelukumppania ilta-aikaan.

p. 044 3578136

Aliisa Koskinen

maahanmuuttajien erityisohjaaja

Kanneljärven opistolla työskentelee osa-aikainen maahanmuuttajien erityisohjaaja, joka on erikoistunut maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaamiseen. Erityisohjaajan tehtäviä ovat mm. arjenhallinnan tukeminen sekä antaa henkistä tukea ja ohjausta oikean avun piiriin

 p. 045 7750 0919

Opiskeluhuoltohenkilöstön läsnäolo lukuvuosi 2022-2023 

huollonaikataulut

 


Opiskeluhuoltohenkilöstölle voi viestiä Wilmassa.

AKUUTTITILANTEET

puhelimitse tavoitettavissa virka-aikana silloin, kun työntekijä ei ole opistolla:

· terveydenhoitaja Anniina Pietilä puh. 044 374 2353

· kuraattori Nea Weckström puh. 044 374 3562

 

Kanneljärven Opiston yhdistetty opiskeluhuolto- ja kurinpitosuunnitelma

(klikkaa otsikkoa avataksesi PDF-muotoisen suunnitelman)