opiskelijat istuvat kannolla

ammatillinen koulutus-4

OHJAUKSEN OSAAMISALA, AMMATTITUTKINTO

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu työelämässä jo oleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, joilla on halu hankkia lisää valmiuksia kohdata sekä ohjata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. Työ voi sijoittua esimerkiksi lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon, työpajoille, etsivään nuorisotyöhön, työvalmennukseen, uraohjaukseen, tai näiden työnkuvien rajapinnoille. 

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

HAKEMINEN JA HAKUKELPOISUUS

 

Tämä ammattitutkinnon ohjauksen osaamisalan koulutus on suunnattu työelämässä oleville, joilla on halu hankkia lisää valmiuksia kohdata ja ohjata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. Työsi voi sijoittua esimerkiksi lastensuojelun avo-tai sijaishuoltoon,työpajoille, etsivään nuorisotyöhön, työvalmmenukseen, uraohjaukseen tai näiden työnkuvien rajapinnoile.

Koulutus toteutetaan pääosin Moodle-pohjaisina verkko-opintoina käänteistä opetusta hyödyntäen ja työpaikalla oppien. Tämä edellyttää kykyä itsenäiseen opiskeluun. Opintojen alussa opiskelijat saavat perehdytyksen ja noin kerran kuukaudessa lähiopetuksessa syvennetään verkossa opittuja asioita.

Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja opiskelijalle laaditaan HOKS,jossa määritellään osaamisen hankkimisen tavat, osaamisen osoittaminen ja opintojen arvioitu kesto. Koko tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2 vuotta.

Kanneljärven Opiston sivuilla on hakupäivät ja linkki hakuun, sinne pääset tästä:

HAKUPÄIVÄT JA LINKKI HAKUUN TÄSTÄ

 

ammatillinen koulutus-3

ammatillinen koulutus-3

AMMATTITUTKINNON MUUT OSAAMISALAT

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa on myös muita osaamisaloja kuin ohjauksen osaamisala. Tällä hetkellä Kanneljärven Opistolla ei tarjota näihin muihin osaamialoihin koulutusta.

Jos työpaikallanne on tarve kouluttaa ammattitutkinnon muita osaamialoja, niin olethan yhteydessä:

Merja Leinoseen puh. 044 357 8128

etunimi.sukunimi@kannelopisto.fi