Untitled design-21
näyttöönvalmistautuminen

NÄYTTÖÖN VALMISTAUTUMINEN

Henkilökohtaista suunnitelmaa tehtäessä ja/tai koulutus-/oppisopimusta solmittaessa suunnitellaan tutkinnon osan oppiminen työssä sekä näytön ajankohta ja työtehtävät, joissa osaaminen osoitetaan. Eli ensin hankitaan puuttuva osaaminen ja sitten osaaminen näytetään sovitussa näytössä. 

  • Työpaikkaohjaajan kanssa käydään aika ajoin keskustelua osaamisesta, onko osaamista riittävästi näyttöä varten. Opiskelijan ja/tai työpaikkaohjaajan on hyvä olla yhteyksissä ohjaavaan opettajaan aina kun osaamisen hankkimisessa tai näyttöön valmistumisessa on kysyttävää. 

LUE LISÄÄ NÄYTTÖÖN VALMISTAUTUMISESTA

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Osaaminen osoitetaan suunnitelluissa ja ajallisesti rajatuissa todellisissa työtehtävissä työpaikalla (NÄYTTÖ). Jos jokin osoitettava asia ei tule esiin työtehtävissä, voi osaamista lisäksi osoittaa dokumentoinnilla (opiskelijan itse tekemät kirjaukset, suunnitelmat, nettisivut, videoinnit yms.), joista osaaminen tulee esiin. Arviointia edeltävässä keskustelussa voi opiskelija avata lisää omaa osaamistaan.

Näyttöön liittyviä dokumentaatioita ovat esimerkiksi opiskelijan itsensä tekemät tavoitteelliset suunnitelmat retkestä, projektista ja kerho-ohjauksista tai pohdinta lakien vaikutuksesta työtehtävissä sekä linkit opiskelijan tekemiin nettisivuihin tai blogeihin. 

 

LUE LISÄÄ OSAAMISEN OSOITTAMISESTA
osaamisenosoittaminen
arviointi

  • ARVIOINTI

  •  
  • Arviointi on vähintään yhtä tärkeä koulutuksen järjestäjän tehtävä opiskelijan osaamisen kartuttamisen ohella. Kanneljärven Opistolla on laadittu osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, jolla varmistetaan arvioinnin laatu ja lainmukaisuus.
  •  
  • Osaamisen arviointia tehdään jo opiskelijan aloittaessa opintonsa Kanneljärven Opistolla. Henkilökohtaistamisessa huomioidaan ja arvioidaan opiskelijan aiemmat opinnot ja muu osaaminen hyväksymällä niitä opintoihin. Tätä kutsutaan osaamisen tunnustamiseksi. Tämän jälkeen opiskelija hankkii puuttuvan osaamisen ja osoittaa ammatillisen osaamisen näytöissä tai yhteisten tutkinnon osien kohdalla se osaaminen voidaan osoittaa myös kokeilla tai tehtävillä.
  •  
  • Arviointi tehdään aina kokonaisista tutkinnon osista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueista. Osaamisen hankkimista ei arvioida, mutta siitä annetaan kannustavaa palautetta.
  •  
  • Opiskelijalla on aina oikeus pyytää tarkistamaan tai oikaisemaan arviointi.

 

LUE LISÄÄ NÄYTÖN ARVIOINNISTA