haetaidelinjalleopiskelemaan-1

KUVATAIDELINJA 34 OV JA KUVATAIDELINJA 2.

WhatsApp Image 2020-08-24 at 10.46.35

Yksi lukuvuosi päätoimista taideopiskelua monimuotona. Jatkuva haku, uusi lukuvuosi alkaa Kuvataidelinjan alkaa maanantaina 29.8.2022. mutta mukaan voi tulla milloin vain, mikäli ryhmässä on tilaa. Kysy iiris.pessa@kannelopisto.fi puh 044 3578143

Videolla taidelinjan esittelyä
Kenelle?

Kuvataidelinjan sopii monenlaiseen tilanteeseen: Suuntaatko taidealan koulutuksiin? Kuvataidelinjan opinnot ovat todella tehokas preppauskurssi  eri taidealojen pääsykokeisiin ja ennakkotehtävien tekoon. Kuvataidelinjalta on haettu ja päästy mm. Taideyliopistoon sekä visuaalisten alojen eri ammattikorkeakoulututkintoihin kuten peliala, muotoilu, taidekasvatus, vaatesuunnittelu yms. 

Haluatko löytää itsestäsi luovan voimavaran? Mietikö alan vaihtoa? Joka vuosi joku opiskelijoista haastaa itsensä ja tekee elämässään uran- ja suunnanmuutoksen.  Linjan opinnot sopivat  myös aikuiselle elämän risteyskohdassa. 

Mitä?

Ohjattua ja itsenäistä opiskelua, lähiopetusta viikoittain yht 17 (tiistai-torstai) sekä itsenäisesti tehtäviä töitä, etätehtäviä ja verkko-opiskelua. 

KOULUTUKSEN TARKOITUS ja TAVOITE 

Kuvataidelinja tarjoaa vapaan sivistystyön piiriin kuuluvia kokoaikaisia kuvataideopintoja. Kuvataidelinja tarjoaa perusteelliset valmiudet visuaalisten alojen jatko-opintoihin ja opiskelijan itsenäiseen luovaan työhön kuvataiteen alalla. 

OPINTOJEN RAKENNE 

Opintojen kesto on yksi lukuvuosi 34ov plus valinnainen syventävien opintojen 2. vuosi 34 ov. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa yksi opintoviikko koostuu lähiopetuksesta (17h) ja opiskelijan itsenäisesti tekemästä opiskelutyöstä (15h) opintosuunnitelman mukaan. 

OPINTOKOKONAISUUDET: 

Kuvataidelinjan 1.lukuvuodenvuoden 34ov:n opinnot muodostuvat viidestä eri opintokokonaisuudesta:  

Maalaus 9 ov 

Piirustus 9 ov 

Digikuvataide 8 ov 

Kuvanveisto 4 ov 

Taidegrafiikka 1 ov 

Taidehistoria 3 ov 

 

Kuvataidelinjan valinnainen 2. opintovuosi muodostuu  34 ov laajuisena opiskelijan oman painotuksen (piirustus/maalaus/digitaide) mukaan seuraavista opiskelijan osaamista syventävistä opintokokonaisuuksista: 

Maalaus   9 - 12 ov 

Piirustus   9 - 12 ov 

Digikuvataide 8 - 11 ov 

Kuvanveisto 4 ov 

Taidegrafiikka 1 ov 

Opiskelija valitsee joko piirustuksen/maalauksen tai digitaiteen painotusalueekseen. Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen 2. opintovuoden opintosuunnitelma. 

 

Maalaus 9 ov 

Keskeiset sisällöt: 

Maalauksen opintojaksolla opiskellaan taidemaalauksen perusteet värinkäytön kannalta sekä  maalauksen keskeiset työtavat ja materiaalioppi. Opintojaksolla harjoitellaan myös omaa ilmaisua maalauksen keinoin sekä maalauksen visuaalisten elementtien sanallistamista. Opetus toteutetaan kuvataidelinjan työtiloissa. Opintokokonaisuuteen sisältyy opettajan ohjeistamat työtehtävät, ohjattu työskentely, itsenäinen työskentely ja palaute.  

3 ov maalauksen tekniikat ja värioppi 

2 ov maalaus ja tila  

2 ov klassinen maalaus 

2 ov maalaus näyttelyprojektina 

Osaamistavoitteet 

Oppilas tuntee maalauksen materiaaliopin keskeiset välineet ja työtavat ja osaa soveltaa luovasti ja kestävästi maalauksen eri tekniikoita ja työtapoja omassa ilmaisussaan. 

Oppilas tuntee keskeiset väriopin käsitteet ja ilmiöt ja osaa käyttää värejä omassa ilmaisussaan. 

Oppilas pystyy sanallistamaan ja tulkitsemaan maalausten sisältöä. 

 Osaamisen arvioinnin kohteet: 

-Oppilas osaa käyttää maalauksen keskeisiä välineitä ja työtapoja tarkoituksenmukaisesti. 

-Oppilas osaa ilmaista itseään maalauksen keinoin sekä pystyy osallistumaan keskusteluun omista ja muiden maalauksista, niiden sisällöstä ja tekniikasta. 

2.syventävä opintovuosi 

Maalaus 9-12ov 

Keskeiset sisällöt: 

  1. vuoden maalauskurssi syventää aiemmin opittua. Omaan luovaa ilmaisua harjoitellaan laajemmin seuraavien kurssiaiheiden kautta:

3ov väriopin sovellus  

2ov interiöörimaalaus 

2ov mestaritutkielma 

2ov – 5ov näyttely, oma maalausprojekti 

Osaamistavoitteet: 

Oppilas pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan useamman maalauksen kokonaisuuden osin ohjatusti ja osin itsenäisesti. 

Oppilas pystyy  tarkastelemaan ja arvioimaan  maalausta perustellusti sen materiaalinkäytön, värisommittelun ja tulkinnallisen sisällön näkökulmista. 

Osaamisen arvioinnin kohteet: 

-Oppilas  osaa suunnitella ja toteuttaa maalauskokonaisuuden osin ohjatusti ja osin itsenäisesti . 

-Oppilas osaa tarkastella ja arvioida maalausta perustellusti sen värinkäytön, värisommittelun ja tulkinnallisen sisällön näkökulmista. 

Piirustus 9ov 

Keskeiset sisällöt: 

Piirustuksen opintojaksoilla opiskellaan piirustuksen materiaalioppi ja keskeiset tekniikat, kuten perspektiivioppi ja havaintopiirustuksen mittaus- ja valooritekniikat. Mallipiirustusta opiskellaan 2- ja 3-ulotteisten mallien sekä elävän mallin avulla. Työskentely tapahtuu taideluokassa ohjatusti ja itsenäisesti. Palaute on vuorovaikutteista ja sisältyy oppitunteihin. 

2ov Piirustuksen materiaalioppi ja tekniikat 

2ov Perspektiivioppi 

3ov Havaintopiirustus 

2ov Mallipiirustus, figuuri 

 

Osaamistavoitteet 

Oppilas osaa käyttää piirustuksen perustekniikoita. 

Oppilas pystyy valitsemaan työhön sopivat välineet.  

Oppilas tuntee perspektiiviopin perusteet. 

 Oppilas osaa käyttää havaintopiirustuksen työtapoja.  

Oppilas osaa ilmaista itseään käyttäen piirustuksen keinoja. 

 

Osaamisen arvioinnin kohteet 

-Oppilas osaa ilmaista itseään piirustuksen keinoin. 

-Oppilas tuntee keskeisimmät piirustuksen työtavat ja osaa soveltaa niitä omassa ilmaisussaan sekä  keskustella omista ja muiden piirustuksista. 

 

2.syventävä opintovuosi 

Piirustus 9-12ov 

  1. vuoden piirustusopinnot syventävät aiemmin opittua. Opiskelija työstää valitsemillaan tekniikoilla syventäen osaamistaan piirtimien, valoorien, mittaamisen, tilan kuvaamisen ja  oman ilmaisun parissa. 

Keskeiset sisällöt: 

2ov Piirustus valitulla tekniikalla 

2ov Perspektiivipiirtämisen sovellus 

3ov Piirustussarjoja havainnosta 

2ov- 5ov Figuuripiirustus 

Osaamistavoitteet: 

Oppilas pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan useamman piirustuksen kokonaisuuden osin ohjatusti ja osin itsenäisesti. 

Oppilas pystyy  tarkastelemaan ja arvioimaan  piirustusta perustellusti sen materiaalinkäytön, sommittelun ja tulkinnallisen sisällön näkökulmista. 

Osaamisen arvioinnin kohteet: 

-Oppilas  osaa suunnitella ja toteuttaa piirustuskokonaisuuden osin ohjatusti ja osin itsenäisesti . 

-Oppilas osaa tarkastella ja arvioida piirustusta perustellusti sen materiaalinkäytön, sommittelun, piirustustekniikan ja tulkinnallisen sisällön näkökulmista. 

 

Digikuvataide 8ov 

Keskeiset sisällöt: 

Digikuvataiteen kursseilla harjoitellaan erilaisten digitaalisten kuvankäsittelyohjelmien käyttöä ja kuvanrakentamisen keinoja. Opetus toteutetaan opiston taideluokassa tai digityöskentelyyn sopivassa muussa luokkatilassa. Kursseilla käytetään harjoituksiin pääasiassa ilmaisohjelmia kuten  esm. Gimp, Krita ja Blender. Opetus on vuorovaikutteista ja palaute sisältyy oppitunteihin. 

2ov Digimaalaus 

2ov Valokuvaus, kuvankäsittely 

2ov Graafinen suunnittelu 

2ov 3D muotoilu  

Osaamistavoitteet: 

Oppilas osaa käyttää eri digikuvataiteen ohjelmistoja eri laitteilla ja ymmärtää niiden eroja. 

Oppilas pystyy tuottamaan kuvateoksia erilaisilla digitaalisilla välineillä. 

Oppilas ymmärtää digimaalauksen, -kuvauksen ja kuvankäsittelyn, -suunnittelun ja 3D muotoilun perusteita. 

Oppilas tuntee alan jatko-opiskelu ja työllistymismahdollisuuksia. 

 Osaamisen arvioinnin kohteet: 

-Oppilas osaa käyttää erilaisia digitaalisia kuvankäsittelyn ja suunnittelun ohjelmia ja ilmaista itseään eri digitaalisilla työvälineillä. 

 

2.syventävä opintovuosi 

Digikuvataide 8-11ov 

Keskeiset sisällöt: 

  1. opintovuosi syventää aiemmin opittua ja keskittyy erityisesti luovaan tuottamiseen digitaalisin keinoin.

2ov Digimaalaus, syventävä 

2ov Valokuvaus, kuvankäsittely, syventävä 

2ov Graafinen suunnittelu, syventävä 

2ov 3D muotoilu, syventävä 

3ov Oma digitaideprojekti  

 

Osaamistavoitteet: 

Oppilas osaa käyttää luovasti ja suunnitelmallisesti eri digikuvataiteen ohjelmistoja eri laitteilla ja ymmärtää niiden eroja. 

Oppilas pystyy tuottamaan luovasti ja suunnitelmallisesti itsenäisiä taideteoksia erilaisilla digitaalisilla välineillä. 

Arvioinnin kohteet: 

-Oppilas osaa käyttää luovasti ja suunnitelmallisesti eri digikuvataiteen ohjelmistoja eri laitteilla ja ymmärtää niiden eroja. 

-Oppilas pystyy tuottamaan luovasti ja suunnitelmallisesti itsenäisiä taideteoksia erilaisilla digitaalisilla välineillä. 

 

Taidegrafiikka 1ov 

Keskeiset sisällöt: 

Kurssilla opiskellaan perinteisen taidegrafiikan työtavat, prässin käyttö, monotypia tekniikka, kuivaneulatekniikka. Opiskelu tapahtuu taideluokassa ohjatusti ja myös palaute sisältyy oppitunteihin. 

Osaamistavoite: 

Opiskelija ymmärtää perinteisen grafiikan työtavan sekä osaa toteuttaa monotypia-  sekä kuivaneulatekniikalla tehtyjä  teoksia. 

Arvioinnin kohteet: 

-opiskelija osaa tuottaa monotypia –ja /tai kuivaneulatekniikalla tehdyn teoksen. 

 

2.syventävä opintovuosi 

Taidegrafiikka 1ov 

2.syventävä opintovuosi keskittyy taidegrafiikassa sarjallisten teosten suunnitteluun ja valmistamiseen ohjatusti ja itsenäisesti. 

Osaamistavoite: 

Opiskelija ymmärtää perinteisen grafiikan työtavan sekä osaa toteuttaa itsenäisesti suunnitellun sarjan monotypia-  sekä kuivaneulatekniikalla tehtyjä  teoksia. 

Arvioinnin kohteet: 

-opiskelija osaa tuottaa suunnitellun sarjan monotypia –ja /tai kuivaneulatekniikalla tehtyjä teoksia. 

 

Kuvanveisto 4ov 

Keskeiset sisällöt: 

Kuvanveiston opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan kolmiulotteinen teos/teoksia kuvanveiston perustekniikoilla. Opetus toteutetaan taidelinjan opetustiloissa. Harjoituskokonaisuuteen sisältyy tehtävien alustus, perehtyminen aihealueen työmenetelmiin ja -vaiheisiin, sekä työskentelyn ohjaus. Palaute sisältyy oppitunteihin. 

 Osaamistavoitteet: 

Oppilas tuntee kuvanveiston keskeiset menetelmät ja ilmaisukielen. 

Oppilas pystyy suunnittelemaan ja valmistamaan kolmiulotteisen teoksen kaikkine työvaiheineen. 

Oppilas ymmärtää kolmiulotteisen teoksen mahdollisuudet ja rajoitukset suhteessa materiaaliin. 

Oppilas pystyy kuvailemaan ja tarkastelemaan kolmiulotteista teosta sanallisesti. 

Oppilas osaa kehittää eteenpäin omaa kolmiulotteisuuteen perustuvaa ilmaisuaan. 

  

Osaamisen arvioinnin kohteet: 

Oppilas osaa käyttää kuvanveiston perustyökaluja ja apuvälineitä. 

Oppilas osaa ottaa huomioon materiaalin ominaisuudet suunnitellessaan kolmiulotteista teosta. 

Oppilas osaa tarkastella ja työstää kolmiulotteista teosta eri suunnista. 

 

2.syventävä opintovuosi 

Kuvanveisto 4ov 

Osaamistavoitteet: 

Oppilas käyttää kuvanveiston keskeisiä menetelmiä luovasti omassa ilmaisussaan ottaen huomioon materiaalin ominaisuudet. 

Oppilas pystyy suunnittelemaan ja valmistamaan kolmiulotteisen teoksen kaikkine työvaiheineen omien sisällöllisten tavoitteidensa pohjalta. 

Oppilas pystyy kuvailemaan ja tarkastelemaan kolmiulotteista teoksen muotoa ja ilmaisua sanallisesti. 

 

  

Osaamisen arvioinnin kohteet: 

Oppilas osaa kuvanveiston perustyökalujen ja apuvälineiden käytön. 

Oppilas osaa ottaa huomioon materiaalin ominaisuudet suunnitellessaan omaan ilmaisuunsa perustuvaa kolmiulotteista teosta. 

 

Taidehistoria 3ov 

Taidehistorian kursseilla opiskellaan luento-opetuksena sekä erilaisina harjoitustöinä yleisen taidehistorian ja suomen taidehistorian keskeiset sisällöt. Osaaminen todennetaan oppimiskeskusteluin ja kirjottamalla parityönä opintoessee ohjeen mukaan. 

1,5 ov Yleinen taidehistoria , eurooppalainen kuvataide 

1,5 ov Suomen taidehistoria 

Luento-opetus, harjoitustehtävät. 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee keskeiset länsimaisen taiteen historian suuntaviivat, taiteilijat ja teokset ja osaa yhdistää ne osaksi laajempaa historiallista kokonaisuutta pääpiirteissään.  

Osaamisen arvioinnin kohteet: 

Opiskelija tuntee keskeiset länsimaisen ja suomalaisen  kuvataiteen historian suuntaukset ja tyylipiirteet sekä  osaa nimetä  näistä teosesimerkkejä. 

 

 

Miten:
 

Työskentely tapahtuu Taideluokassa sekä Opiston ulkotiloissa. 

Lähiopetus :  Tiistaisin klo 12.15-15.30 ( itsenäisten tehtävien palaute ja arviointi.) Keskiviikkoisin klo 9.15.-15.30 sekä Torstaisin klo 9.15.-14.45. 

Itsenäinen työskentely, etätehtävät: Perjantaisin ja maanantaisin itsenäinen tehtävä, jonka opiskelija voi työskennellä/toteuttaa haluamassaan paikassa. Tehtävät katsotaan tiistaisin klo 12.15.-15.30 

Työtavat: Lähiopetus, opettajan antamat oppimistehtävät, palaute ja arviointi vuorovaikutteisesti. Opiskelu painottuu toiminnallisuuteen ja myös opiskelijan omiin tavoitteisiin. 

Käytössä oppimisalustana myös Moodle ja Office365 sekä yhteydenpitoon Wilma.


Digitaalisen kuvankäsittelyn kurssilla voit käyttää  joko omaa tietokonettasi tai saat lainaksi Opistolta koneen kurssin harjoitusten tekoon. (Käytämme periaatteessa ilmaisohjelmia, mutta myös maksullisiin ohjelmiin kuten Fotoshopiin saat ohjausta, mikäli haluat hankkia ohjelman opintoja varten.)
 

 


Hinnat:

Kuvataidelinjalla hinta on 70e/viikko

 Kuvataidelinja 34 ovn opintojen kokonaishinta  on 2380e

Kuvataidelinja 34ov  ja  Lapin Avoimen yliopiston Kuvataiteen perusopinnot 25op yhdistettynä maksavat 75e/viikko

Kuvataidelinjan opinnot oikeuttavat Kelan opintotukiin.

 

Opettajat: 

Kuvataideopetuksen vastaava opettaja: 

KuM, HuK Iiris Pessa 

044 3578143  iiris.pessa@kannelopisto.fi 

Piirustus, digitaalinen kuvankäsittely: 

Taidemaalari Jonas Gustavsson 

jonas.gustavsson@kannelopisto.fi 

Kuvanveisto, muovailu: 

KuM Laura Pikarla  

laura.pikarla@kannelopisto.fi 

Grafiikka: 

KuM  taidegraafikko Aino Jääskeläinen  

Opettajamme ovat ammatillisen opettajan tai taiteilijan pedagogiset opinnot suorittaneita.