TULEVAT KOULUTUKSET

taitovalmennus

Taitovalmennus 3.0

Vapaa sivistystyö/Maahanmuuttajakoulutus

VAUHDILLA VALMIIKSI- SINULLE SUUNNITELTU

Opiskelijan päättötodistus jäi erikoisen kevään tai muiden haasteiden vuoksi kesken?
"Vauhdilla valmiiksi" -koulutus on opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus, jonka tarkoituksena on saavuttaa perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka. Kokonaisuudessa otetaan huomioon perusopintojen lisäksi opiskelijan fyysinen hyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi ja mielen hyvinvointi. Opinnot on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksessa tai monimuotona. Opiskelija saa erityisopettajan tuen alkaen yksilöllisen alkukartoituksen tekemisestä aina opintojen päättymiseen ja jatko-ohjaukseen asti.

✅ HAKU KÄYNNISSÄ!

Soita: Inka Kangaskoski 044 3246577 / inka.kangaskoski@kannelopisto.fi
Hakuaika elokuun loppuun!

tulevaisuuskoutsi

Tulevaisuuskoutsi

Vapaa sivistystyö/Maahanmuuttajakoulutus

Tulevaisuuskoutsi tarjoaa yksilöllisen ja joustavan tuen nuorille maahanmuuttajille toimivan ammatillisen kielitaidon ja itsenäisen opiskelun taitojen kehittämiseen ja lopulta työelämään siirtymiseen.

Koulutus toteutetaan jalkautuvana koulutuksena yhteistyökumppaneiden tiloissa lähellä opiskelijaa

 

 

 

KIELI- JA KOTOUTUMISKOULUTUS

työelämätaidot2

Polku lukutaitoon

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Opiskelu- ja työelämätaidot on vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta lukutaidottomille tai heikosti suomen kieltä lukeville. Koulutuksen tavoitteena on edistää suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet. 

Kesto: 30 opintoviikkoa
Seuraava aloitusajankohta: Kysy paikkoja: Inka Kangaskoski p.044 324 6577 inka.kangaskoski@kannelopisto.fi
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan sekä oppivelvollisuutta suorittaville. Muille 75 € / opintoviikko.

työelämätaidot

Polku ammatilliseen koulutukseen

Maahanmuuttajakoulutus / Vapaa sivistystyö

Polku ammatilliseen koulutukseen vahvistaa opiskelijan kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia.
Koulutus on lukuvuoden mittainen.

Koulutus lähtee kielitaitotasolta A2.1

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Kysy vapaita paikkoja: inka.kangaskoski@kannelopisto.fi p.044 324 6577
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan sekä oppivelvollisuuttaan suorittaville.
Muille 75 € / opintoviikko.

kielitietoinenohjaaja

Polku työelämään

Vapaa sivistystyö / Maahanmuuttajakoulutus

Polku työelämään -koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoa ja työelämätaitoja. 
Koulutus lähtee kielitaitotasolta A1.3

Kesto: 30 opintoviikkoa (yksi lukuvuosi)
Seuraava aloitusajankohta: Kysy vapaita paikkoja: inka.kangaskoski@kannelopisto.fi p.044 324 6577
Seuraava hakuaika: Jatkuva haku
Hakuväylä: Sähköinen hakulomake, klikkaa tästä
Opiskelupaikka: Kanneljärven Opisto
Opiskelun muoto: Päiväopetus
Oppisopimusmahdollisuus: Ei
Hinta: Osallistujalle maksuton, jos koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11§ tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan sekä oppivelvollisuuttaan suorittaville.
Muille 75 € / opintoviikko.