KEHITÄMME TOIMINTAAMME

kehittäminen-1Kanneljärven Opisto on ajassa elävä, nopeasti reagoiva ja innovatiivinen koulutusalan toimija, joka panostaa strategiansa mukaiseen pedagogiseen kehittämiseen. Kehittämistyömme painopisteet ovat ammatillisen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen laadun ja pedagogiikan kehittäminen sekä organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Tutustu kehittämisprojekteihimme tällä sivustolla ja lähde mukaan!

 

Kehitystyömme & palvelumme yhteistyökumppaneille

Kanneljärven Opisto tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä toiminta-alueemme työelämän, kuntien sekä muiden oppilaitosten kanssa. Räätälöimme ja kehitämme koulutuksia sekä ohjauspalveluita yhteistyökumppaneidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimalla yhteistyöverkostoissa, pystymme jakamaan sekä pedagogista että työelämän kehittämiseen liittyvää osaamistamme.

Terveisin kehittämis- ja laatuvastaava Jari Suomalainen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 

Kanneljärven Opiston koulutuksen kehittäminen

 • Uudistuvan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet
 • Aikuisten perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen oppijakeskeinen ja kielitietoinen kehittäminen
 • Vapaan sivistystyön uusien asiakaslähtöisten koulutusten kehittäminen

Kanneljärven Opiston organisaation kehittäminen

 • Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Henkilöstön osaamista, työnsujuvuutta ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittäminen 
 • Yhteistyön, kumppanuuksien ja alueellisen vaikuttavuuden lisääminen

 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Koutsaa kaveria - videomatskua tekemällä oppii ja säästää

Hankkeessa lisätään sekä yhteisten että ammatillisten tutkinnon osien opettajien ja opiskelijoiden osaamista videomateriaalin tuottamiseen.

Hankkeen kesto

12/2018 – 11/2020

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla osallistetaan opettajat ja opiskelijat videomateriaalin tekemiseen ja sen jalkauttamiseen opetukseen. Opiskelijat osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti ja osa heistä toimii videoinnin ja digiosaamisen tuutorina toisille opiskelijoille ja opettajille.

Tavoitteena on ajan ja matkakulujen säästäminen video-oppimateriaalin ja -ohjeistuksen avulla ja oppimisen edistäminen​ videoinnin avulla.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Kisakallion Urheiluopisto
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Suomen Diakoniaopisto

Lisätiedot

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145

 

LARK - kohti huippulaatua

Kokonaisvaltaista laadunhallintaa verkostossa ja itsearvioiden.

Hankkeen kesto

01/2020 – 12/2021

Mitä teemme?

Tavoitteena Kanneljärven Opistolla on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman laatukartan mukaisten osa-alueiden (osaaminen, toimintaympäristö, työnsujuvuus, asiakkaat ja yhteistyö, imago, työhyvinvointi) laadun varmistaminen. Lisäksi edistämme kehittävän ja strategisen kumppanuuden hallintaa Opiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • AVA-akatemia
 • Careeria Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori)
 • Koulutuskeskus Salpaus 
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Practicum
 • TTS Työtehoseura ry
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

Network for Learning Together in Youth Work

Kansainvälisyyshanke opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ulkomailla.

Hankkeen kesto

6/2019 – 5/2021

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla tuetaan opiskelijoiden siirtymisiä kasvatus- ja ohjausalan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Euroopan aluella. Samalla lisätään opettajien liikkuvuutta työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ulkomailla.

Hankkeen rahoittaja

Erasmus+

Toimijaverkosto

 • Etelä-Pohjanmaan Opisto
 • Haapaveden Opisto
 • Kanneljärven Opisto
 • Koulutuskeskus Salpaus 
 • Peräpohjolan Opisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Suomen Nuoriso-opisto

Lisätiedot

Juhani Hakuli, Kanneljärven Opisto, juhani.hakuli@kannelopisto.fi tai 044 357 8138

 

Strategiarahoitus 2019

Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen.

Hankkeen kesto

1/2019 – 12/2020

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen opettajien osaamista opiskelijan opintojen ohjaamisessa, arvioinnissa, opiskelijapalautteen keräämisessä ja työelämän kanssa käytävässä yhteistyössä. Hankkeessa hyödynnetään ja otetaan käyttöön konkreettisia toimia mm. Parasta osaamista -hankkeista (esim. Pedakahvila, OpenDay -käynnit, PopUp Open -päivät) omien kehittämispäivien lisäksi.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Asiantuntijaverkosto: Haaga-Helian opettaja-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikoulutuskeskus

Lisätiedot

Pauliina Kalanti, Kanneljärven Opisto, pauliina.kalanti@kannelopisto.fi tai 044 357 8120 , Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145

 

Strategiarahoitus 2020

Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen.

Hankkeen kesto

1/2020 – 12/2021

Mitä teemme?

Strategiarahoituksen avulla Kanneljärven Opistolla otetaan käyttöön pedagoginen malli opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tehokkaaseen toteutukseen ja vähennetään yhteisien tutkinnon osien opiskelun esteitä . Lisäksi kehitetään henkilöstön tieto-osaamista Wilma- järjestelmän hyödyntämiseen ja hallinnon tiedolla johtamista.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Asiantuntijaverkosto: Haaga-Helian opettaja-ammattikorkeakoulu ja Lohjan kaupungin Nuorisotyöpaja Tuuma

Lisätiedot

Pauliina Kalanti, Kanneljärven Opisto, pauliina.kalanti@kannelopisto.fi tai 044 357 8120 , Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145

 

YHDESSÄ PARASTA! - ETELÄ 3

Osatutkinnon suorittamisen työelämälähtöinen palveluprosessi ja toimintamalli.

Hankkeen kesto

08/2020 – 4/2022

Mitä teemme?

Toimintamallissa ammatillisen tutkinnon osan (Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15osp) lisäksi suoritetaan yhteisiä tai yhteiset tutkinnon osat työvaltaisesti monimuoto-opiskelun tukemana pääosin näyttöinä. Yhteisille tutkinnon osille on kolme eri painotusta: S2-kieli, kestävä kehitys sekä taide ja luova ilmaisu. Hanke tehdään vahvasti alueellisessa ja valtakunnallisessa verkostossa.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • AEL-Amiedu
 • Careeria Oy
 • Suomen Diakoniaopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Omnia
 • Rastor-instituutti
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Lisätietoja

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

Taitovalmentaja

Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Hankkeen kesto

11/2018 – 12/2020

Mitä teemme?

Taitovalmennus on oppivelvollisuusiän ylittäneille aikuisille suunnattua yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen räätälöityä perustaitoja kehittävää matalan kynnyksen koulutusta. Koulutuksen keskiössä on erityisesti matemaattisten taitojen, lukutaidon ja digitaalisten ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä osallistujien tukeminen aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Länsi-Uudenmaan TE-keskus ja Ohjaamo-hanke ovat keskeisiä toimijoita opiskelijoiden ohjaamisessa koulutukseen.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke

Lisätiedoja

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577, Hanna-Leena Malin, Kanneljärven Opisto, hanna-leena.malin@kannelopisto.fi tai 044 357 8129

 

Avaimet Suomeen

Valtionavustus maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen sekä yhteiskunta- ja työelämäkäytänteiden tutuksi tekemiseen.

Hankkeen kesto

12/2018– 12/2020

Mitä teemme?

Hankkeen keskeinen sisältö on luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen yleisissä työelämätilanteissa ja suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan käytäntöjen tutuksi tekeminen opiskelijan oma työllisyystavoite huomioiden. Opiskelijalle nimetään oma ohjaava opettaja, joka ohjaa opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja elämänsuunnitelman tekemisestä ja vastaa opintojen etenemisestä. Hankkeessa tuetaan opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä hyödyntämällä sitä vertaiskielituutorointina opintopiireissä. Hanke on tarkoitettu erityisesti opiskelijan kotoutumisjan päättymisen jälkeiselle ajalle.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Opintoihin ohjaamisen yhteistyökumppanit: Länsi-Uudenmaan TE-keskus, Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Kirkkonummen ja Raaseporin maahanmuuttajapalvelut
 • Asiantuntijayhteistyökumppanit: SPR, Mielenterveysseura, Lohjan Ohjaamo-hanke ja Novago yrityskehitys Oy

Lisätiedot

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577

 

Osaava Opiskelija

Valtionavustus 17-29 -vuotiaille maahanmuuttajille suunnattu kielitietoinen koulutus opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä työllisyyden ja jatko-opintoihin pääsemisen edistämiseksi.

Hankkeen kesto

4/2019– 12/2020

Mitä teemme?

Vahvistamme laaja-alaista osaamista syventämällä suomen kielen taitoa, tukemalla itseilmaisun ja kasvatus- ja ohjausalan osaamista sekä opiskeluvalmiuksia. Integroimme maahanmuuttajanuoria soveltuvin osin suomenkielisten opiskelijoiden opintoryhmiin ja opiskelijat ovat koko ajan tiiviissä kontaktissa opettajan kanssa vaadittavan kielitaidon kehittymiseksi.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Yhteistyökumppanit: lähikuntien sosiaalitoimet, maahanmuuttokordinaattorit, peruskoulut ja muut oppilaitokset (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Lohja ja Karkkila) sekä Novago yrityskehitys Oy

Lisätiedot

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577

 

Menneitä kehittämishankkeita