KEHITÄMME TOIMINTAAMME

kehittäminen-1

 

Kanneljärven Opisto on ajassa elävä, nopeasti reagoiva ja innovatiivinen koulutusalan toimija, joka panostaa strategiansa mukaiseen pedagogiseen kehittämiseen. Kehittämistyömme painopisteet ovat ammatillisen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen laadun ja pedagogiikan kehittäminen sekä organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Tutustu laadunhallintaamme ja kehittämisprojekteihimme tällä sivustolla ja lähde mukaan!

 

Laadukas Kanneljärven Opisto

Olemme yhdessä henkilöstön kanssa päättäneet laatutyömme painopisteet. Löydät ne alla olevasta laatukartasta. Kuten huomaat, työhyvinvointi on meillä keskiössä ja pyrimme parantamaan sitä painopisteitä kehittämällä. Tähän pääsemme osallistavalla johtamisella ja koko henkilöstön hyvällä yhteistyöllä.

 

laatukartta1

Haluamme kehittää sekä koulutustamme että koko organisaatiota

 

Kanneljärven Opiston koulutuksen kehittäminen

 • Uudistuvan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet
 • Aikuisten perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen oppijakeskeinen ja kielitietoinen kehittäminen
 • Vapaan sivistystyön uusien asiakaslähtöisten koulutusten kehittäminen

Kanneljärven Opiston organisaation kehittäminen

 • Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Henkilöstön osaamista, työnsujuvuutta ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittäminen 
 • Yhteistyön, kumppanuuksien ja alueellisen vaikuttavuuden lisääminen

 

Kanneljärven Opisto tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä toiminta-alueemme työelämän, kuntien sekä muiden oppilaitosten kanssa. Räätälöimme ja kehitämme koulutuksia sekä ohjauspalveluita yhteistyökumppaneidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimalla yhteistyöverkostoissa, pystymme jakamaan sekä pedagogista että työelämän kehittämiseen liittyvää osaamistamme.

Terveisin kehittämis- ja laatuvastaava Jari Suomalainen

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

LARK - kohti huippulaatua

Kokonaisvaltaista laadunhallintaa verkostossa ja itsearvioiden.

Hankkeen kesto

01/2020 – 6/2022

Mitä teemme?

Tavoitteena Kanneljärven Opistolla on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman laatukartan mukaisten osa-alueiden (osaaminen, toimintaympäristö, työn sujuvuus, asiakkaat ja yhteistyö, imago, työhyvinvointi) laadun varmistaminen. Lisäksi edistämme kehittävän ja strategisen kumppanuuden hallintaa Opiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • AVA-akatemia
 • Careeria Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori)
 • Koulutuskeskus Salpaus 
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Practicum
 • TTS Työtehoseura ry
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

Strategiarahoitus 2021

Kanneljärven Opiston tieto-osaamisen parantaminen

Hankkeen kesto

4/2021 – 12/2022

Mitä teemme?

Strategiarahoitus tieto-osaamisen parantamiseen on tarkoitettu Kanneljärven opiston toimintatapojen ja työkalujen rakentamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja paatoksenteon tukena. Laadimme kuvauksen tiedon kokonaisarkkitehtuurista ja tarkennamme tiedon analysoinnin prosesseja, vastuita ja tiedon jakamista.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Valtakunnallinen koordinaatiohanke (Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia) ja LARK-hankeverkosto

Lisätiedot

Pauliina Kalanti, Kanneljärven Opisto, pauliina.kalanti@kannelopisto.fi tai 044 357 8120 , Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145

 

Yhdessä parasta! - Etelä 3

Osatutkinnon suorittamisen työelämälähtöinen palveluprosessi ja toimintamalli sekä henkilökohtaistamisen kehittäminen.

Hankkeen kesto

08/2020 – 6/2022

Mitä teemme?

Toimintamallissa ammatillisen tutkinnon osan (Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15osp) lisäksi kehitetään yhteisiä tutkinnon osia työvaltaisesta opiskelua monimuoto-opiskelun tukemana pääosin näyttöinä. Yhteisille tutkinnon osille on kolme eri painotusta: S2-kieli, kestävä kehitys sekä taide ja luova ilmaisu. Hanke tehdään vahvasti alueellisessa ja valtakunnallisessa verkostossa sekä samalla vahvistetaan opiskelijoiden henkilökohtaistamisprosesseja.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • AEL-Amiedu
 • Careeria Oy
 • Suomen Diakoniaopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Opisto
 • Omnia
 • Rastor-instituutti
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Lisätietoja

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

OPKE - Opiskelijakunnan kehittäminen

Opiskelijakuntatoiminnan saavuttavuus ja jatkuvuus sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien näkyväksi tekeminen

Hankkeen kesto

11/2020 – 6/2022

Mitä teemme?

Kanneljärven Opistolla lisätään johdon, opettajien ja opiskelijoiden yhteiskeskustelua mahdollistamalla erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelevien ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden huomioiminen osallistamistavoissa. Samalla vahvistetaan Opiston alumnitoimintaa. Lisäksi opiskelijakuntatoiminta ja opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet opinnollistetaan osaksi kasvatus- ja ohjausalan opintoja.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Kanneljärven Opisto
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Management Institute of Finland MIF
 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Työtehoseura ry TTS

Lisätietoja

Jari Suomalainen, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 ja Petri Oksanen, petri.oksanen@kannelopisto.fi tai 044 357 8122

 

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Hankkeen kesto

11/2020 – 6/2022

Mitä teemme?

Kanneljärven Opiston tavoitteena on Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin järjestelmällinen käytön laajentaminen tukemaan kansanopiston internaattipedagogiikan mukaista opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Verkostotyöskentelyn tuloksena syntyy kansanopisto-opettajan ja kansanopistotutorin perehdytysmalli, jossa huomioidaan Liikkuva Amis -toiminta ja työkykypassin käyttö sekä kansanopistoympäristön kokonaisvaltaisuus opiskelijan hyvinvoinnin tukena.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Suomen kansanopistoyhdistys ry
 • Kalajoen kristillinen opisto
 • Kiljavan Opisto
 • Paasikivi-Opisto
 • Peräpohjolan opisto
 • Rovala-Opisto
 • Seurakuntaopisto
 • Kanneljärven Opisto

Lisätietoja

Jari Suomalainen, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 ja Pasi Kukkonen, pasi.kukkonen@kannelopisto.fi tai 044 357 8124

 

OSUU! - Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Palveluprosessien kirkastaminen ja pedagogisen keskustelun laajentaminen.

Hankkeen kesto

11/2020 – 6/2022

Mitä teemme?

Kanneljärven Opiston osahankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön jaetun, osallistavan johtamisen johtamisjärjestelmä luomalla rakenteita, jotka mahdollistavat johdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön aktiivisen ja säännöllisen pedagogisen ja strategisen keskustelun (mm. . Samalla syvennetään palveluprosessien ja pedagogisen johtamisen kokonaisvaltaisuutta ja tietopohjaisuutta. Sujuvammat palveluprosessit takaavat opiskelijoille ja työelämäkumppaneille toimivan asiakaskokemuksen ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä johdolle aidosti mielekkään ja merkityksellisen tavan työskennellä.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Useita ammatillisia koulutuksen järjestäjiä
 • Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ja Suomen Diakoniaopisto SDO

Lisätietoja

Jari Suomalainen, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa

Tarkoituksena on viitoittaa Kanneljärven Opiston tietä lineaaritaloudesta kohti hiilineutraaliuutta kiertotaloutta vuoteen 2035 mennessä

Hankkeen kesto

1/2022 – 12/2023

Mitä teemme?

Verkostomaisen toiminnan tavoitteena on määritellä Kanneljärven Opiston ja verkostokansanopistojen nykyinen hiilijalanjälki ja kädenjälki, kehittää yhdenmukaisia toimintatapoja sekä pilotoida käytännön ratkaisuja oppilaitosten arjessa. Hankkeessa osallistetaan opiston johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä tukemaan vihreän siirtymän kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta ja Agenda2030-tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 
 • Turun kristillinen opisto
 • Kalajoen kristillinen opisto
 • Etelä-Pohjanmaan opisto
 • Jyväskylän kristillinen opisto

Lisätietoja

Jari Suomalainen, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8145 

 

Network for Learning Together in Youth Work

Kansainvälisyyshanke opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ulkomailla.

Hankkeen kesto

6/2019 – 5/2021

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla tuetaan opiskelijoiden siirtymisiä kasvatus- ja ohjausalan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Euroopan aluella. Samalla lisätään opettajien liikkuvuutta työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ulkomailla.

Hankkeen rahoittaja

Erasmus+

Toimijaverkosto

 • Etelä-Pohjanmaan Opisto
 • Haapaveden Opisto
 • Kanneljärven Opisto
 • Koulutuskeskus Salpaus 
 • Peräpohjolan Opisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Suomen Nuoriso-opisto

Lisätiedot

Kati Blomqvist, Kanneljärven Opisto, kati.blomqvist@kannelopisto.fi tai 044 713 5971

 

Taitovalmentaja 3.0

Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Hankkeen kesto

11/2018 – 12/2023

Mitä teemme?

Taitovalmennus on oppivelvollisuusiän ylittäneille aikuisille suunnattua yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen räätälöityä perustaitoja kehittävää matalan kynnyksen koulutusta. Koulutuksen keskiössä on erityisesti matemaattisten taitojen, lukutaidon ja digitaalisten ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä osallistujien tukeminen aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Länsi-Uudenmaan TE-keskus ja Ohjaamo-hanke ovat keskeisiä toimijoita opiskelijoiden ohjaamisessa koulutukseen.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke
 • Ympäristökunnat

Lisätiedoja

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577, Jenny Virolainen, Kanneljärven Opisto, jenny.virolainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8137

 

Tulevaisuuskoutsi

Alle 30 -vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla kotikunta Suomessa. Mikäli koulutuksessa on tilaa, siihen voivat osallistua myös muut heikossa työ- tai opiskelumarkkinatilanteessa olevat alle 30 -vuotiaat. 

Hankkeen kesto

05/2020 – 06/2022

Mitä teemme?

Yksilöllisen ja joustavan tuen nuorille maahanmuuttajille toimivan ammatillisen kielitaidon ja itsenäisen opiskelun taitojen kehittämiseen ja lopulta työelämään siirtymiseen. Koulutus toteutetaan jalkautuvana koulutuksena yhteistyökumppaneiden tiloissa lähellä opiskelijaa.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke
 • Ympäristökunnat

Lisätiedot

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577

 

Urahautomo

Hankerahoituksella tarjottava koulutus on tarkoitettu työvoiman ulkopuolella oleville, työttömille ja työttömyysvaarassa oleville, joiden koulutus- ja osaamistaso ei vastaa työelämän vaatimuksiin. 

Hankkeen kesto

06/2020 – 06/2022

Mitä teemme?

Koulutus soveltuu erinomaisesti juuri toisen asteen koulutuksesta valmistuneelle nuorelle, jolle työnhaku ja työelämän käytännöt ovat aiemmasta koulutuksesta huolimatta haasteita. Koulutus tarjoaa yksilöllisesti suunniteltua lyhytkestoista koulutusta työelämätaitojen perusvalmiuksien ja työnhauntaitojen kehittämiseen. Koulutuksen sisällöt voidaan suunnitella yhteistyössä myös mahdollisen työnantajan kanssa. Koulutus toteutetaan tarpeen mukaan Kanneljärven opistolla sekä jalkautuvana koulutuksena yhteistyökumppaneiden tiloissa lähellä opiskelijaa.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke
 • Ympäristökunnat

Lisätiedot

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai 044 324 6577

 

Menneitä kehittämishankkeita