KEHITÄMME TOIMINTAAMME

kehittäminen-1

 

Kanneljärven Opisto on ajassa elävä, nopeasti reagoiva ja innovatiivinen koulutusalan toimija, joka panostaa strategiansa mukaiseen pedagogiseen kehittämiseen. Kehittämistyömme painopisteet ovat ammatillisen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen laadun ja pedagogiikan kehittäminen sekä organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Tutustu laadunhallintaamme ja kehittämisprojekteihimme tällä sivustolla ja lähde mukaan!

 

Laadukas Kanneljärven Opisto

Olemme yhdessä henkilöstön kanssa päättäneet laatutyömme painopisteet. Löydät ne alla olevasta laatukartasta. Kuten huomaat, työhyvinvointi on meillä keskiössä ja pyrimme parantamaan sitä painopisteitä kehittämällä. Tähän pääsemme osallistavalla johtamisella ja koko henkilöstön hyvällä yhteistyöllä.

 

laatukartta1

Haluamme kehittää sekä koulutustamme että koko organisaatiota

 

Kanneljärven Opiston koulutuksen kehittäminen

 • Uudistuvan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet
 • Aikuisten perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen oppijakeskeinen ja kielitietoinen kehittäminen
 • Vapaan sivistystyön uusien asiakaslähtöisten koulutusten kehittäminen

Kanneljärven Opiston organisaation kehittäminen

 • Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Henkilöstön osaamista, työnsujuvuutta ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittäminen 
 • Yhteistyön, kumppanuuksien ja alueellisen vaikuttavuuden lisääminen

 

Kanneljärven Opisto tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä toiminta-alueemme työelämän, kuntien sekä muiden oppilaitosten kanssa. Räätälöimme ja kehitämme koulutuksia sekä ohjauspalveluita yhteistyökumppaneidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimalla yhteistyöverkostoissa, pystymme jakamaan sekä pedagogista että työelämän kehittämiseen liittyvää osaamistamme.

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Strategiarahoitus 2022 - OPVA haltuun - Framåt med SSS

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen 

Hankkeen kesto

6/2022 – 12/2023

Mitä teemme?

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstönosaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Kanneljärven opisto on vahvasti mukana valtakunnallisessa OPVA-opintojen  kielitietoisuuden kehittämisryhmässä.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Hankkeeseen osallistuu 63 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Hanketta koordinoi Turun kaupunki.

Lisätiedot

 Susanna Miettunen, Kanneljärven Opisto, susanna.miettunen@kannelopisto.fi tai 044 357 8191

 

Strategiarahoitus 2022 - Digitalisaatio

Digitalisaation johtamisen ja osaamisen kehittäminen

Hankkeen kesto

6/2022 – 12/2023

Mitä teemme?

Tämän hankkeen tavoite on toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalista johtamista ja osaamista kehittäväkokonaisuus. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle ja Kanneljärven Opiston ammatillisille opettajille.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Hanketta koordinoi Työtehoseura ry TTS.
Lisätiedot

 Kati Blomqvist, Kanneljärven Opisto, kati.blomqvist@kannelopisto.fi tai 044 713 5971

 

 

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa

Tarkoituksena on viitoittaa Kanneljärven Opiston tietä lineaaritaloudesta kohti hiilineutraaliuutta kiertotaloutta vuoteen 2035 mennessä

Hankkeen kesto

1/2022 – 12/2023

Mitä teemme?

Verkostomaisen toiminnan tavoitteena on määritellä Kanneljärven Opiston ja verkostokansanopistojen nykyinen hiilijalanjälki ja kädenjälki, kehittää yhdenmukaisia toimintatapoja sekä pilotoida käytännön ratkaisuja oppilaitosten arjessa. Hankkeessa osallistetaan opiston johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä tukemaan vihreän siirtymän kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta ja Agenda2030-tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy 
 • Turun kristillinen opisto
 • Kalajoen kristillinen opisto
 • Etelä-Pohjanmaan opisto
 • Jyväskylän kristillinen opisto

Lisätietoja

 Leena Haaparanta, Kanneljärven Opisto, leena.haaparanta@kannelopisto.fi tai 044 713 5670

 

Network for Learning Together in Youth Work

Kansainvälisyyshanke opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ulkomailla.

Hankkeen kesto

6/2019 – 

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla tuetaan opiskelijoiden siirtymisiä kasvatus- ja ohjausalan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Euroopan aluella. Samalla lisätään opettajien liikkuvuutta työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ulkomailla.

Hankkeen rahoittaja

Erasmus+

Toimijaverkosto

 • Etelä-Pohjanmaan Opisto
 • Haapaveden Opisto
 • Kanneljärven Opisto
 • Koulutuskeskus Salpaus 
 • Peräpohjolan Opisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Suomen Nuoriso-opisto

Lisätiedot

Kati Blomqvist, Kanneljärven Opisto, kati.blomqvist@kannelopisto.fi tai 044 713 5971

 

 

 

Menneitä kehittämishankkeita

 

 

 

Strategiarahoitus 2021

Kanneljärven Opiston tieto-osaamisen parantaminen

Hankkeen kesto

4/2021 – 12/2022

Mitä teemme?

Strategiarahoitus tieto-osaamisen parantamiseen on tarkoitettu Kanneljärven opiston toimintatapojen ja työkalujen rakentamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Laadimme kuvauksen tiedon kokonaisarkkitehtuurista ja tarkennamme tiedon analysoinnin prosesseja, vastuita ja tiedon jakamista.

Hankkeen rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimijaverkosto

 • Valtakunnallinen koordinaatiohanke (Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia) ja LARK-hankeverkosto

 

 

OPKE - Opiskelijakunnan kehittäminen

Opiskelijakuntatoiminnan saavuttavuus ja jatkuvuus sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien näkyväksi tekeminen

Hankkeen kesto

11/2020 – 12/2022

Mitä teemme?

Kanneljärven Opistolla lisätään johdon, opettajien ja opiskelijoiden yhteiskeskustelua mahdollistamalla erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelevien ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden huomioiminen osallistamistavoissa. Samalla vahvistetaan Opiston alumnitoimintaa. Lisäksi opiskelijakuntatoiminta ja opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet opinnollistetaan osaksi kasvatus- ja ohjausalan opintoja.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Kanneljärven Opisto
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Management Institute of Finland MIF
 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Työtehoseura ry TTS

 

 

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Hankkeen kesto

11/2020 – 12/2022

Mitä teemme?

Kanneljärven Opiston tavoitteena on Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin järjestelmällinen käytön laajentaminen tukemaan kansanopiston internaattipedagogiikan mukaista opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Verkostotyöskentelyn tuloksena syntyy kansanopisto-opettajan ja kansanopistotutorin perehdytysmalli, jossa huomioidaan Liikkuva Amis -toiminta ja työkykypassin käyttö sekä kansanopistoympäristön kokonaisvaltaisuus opiskelijan hyvinvoinnin tukena.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Suomen kansanopistoyhdistys ry
 • Kalajoen kristillinen opisto
 • Kiljavan Opisto
 • Paasikivi-Opisto
 • Peräpohjolan opisto
 • Rovala-Opisto
 • Seurakuntaopisto
 • Kanneljärven Opisto

 

 

Taitovalmentaja 3.0

Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Hankkeen kesto

11/2018 – 12/2022

Mitä teemme?

Taitovalmennus on oppivelvollisuusiän ylittäneille aikuisille suunnattua yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen räätälöityä perustaitoja kehittävää matalan kynnyksen koulutusta. Koulutuksen keskiössä on erityisesti matemaattisten taitojen, lukutaidon ja digitaalisten ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä osallistujien tukeminen aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Länsi-Uudenmaan TE-keskus ja Ohjaamo-hanke ovat keskeisiä toimijoita opiskelijoiden ohjaamisessa koulutukseen.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke
 • Ympäristökunnat

Lisätiedoja

Jenny Virolainen, Kanneljärven Opisto, jenny.virolainen@kannelopisto.fi tai 044 357 8137