Nuoriso- ja yhteisöohjauksen opiskelijoita

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (180 osp)

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopisteitä ovat ohjattavan osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta sekä monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. 

Lisätietoa koulutuksesta
Susanna Miettunen, p. 044 357 8191

Kuva perheestä

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (180 osp)

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Lisätietoa koulutuksesta
Emilia Kotonen, p. 044 4890789

varhaiskasvatusen opettaja opettaa lapsia

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Perhepäivähoitajasta lastenhoitajaksi

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon opiskellut voi hankkia itselleen varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden toimia lastenhoitajana opiskelemalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp).

Opiskelemaan voi hakeutua joustavasti jatkuvassa haussa ja osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti.

Opiskella voi työn ohessa tai kokopäiväisesti. Myös oppisopimuksella opiskelu on mahdollista.

OPISKELE LASTENOHJAAJAKSI​ OPPISOPIMUKSELLA!

Pääset opiskelemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, lasten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä saat työkaluja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Jos suoritat koko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, saat lainmukaisen kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.
 
Koulutus alkaa mikäli ryhmään saadaan vähintään 15 opiskelijaa
 
Kustannukset:​
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.​
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: ​https://kannelopisto.inschool.fi/browsecourses
 
Haku on auki 14.10.2022 saakka
Lisää tietoa koulutuksesta:​
Ammatillinen opettaja Emilia Kotonen
p. 044 4890789
emilia.kotonen@kannelopisto.fi
p.s.
Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.MITÄ ON OPISKELU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA?

Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä ihmisten kanssa työskentelyä ja vahvan ammattiosaamisen kehittämistä, aidoissa työelämälähtöisissä tilanteissa. Ammattitaitoiset, pätevät opettajamme opettavat ja ohjaavat sinua omalla polullasi kohti ammatillista tutkintoa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen alussa mietimme yhdessä sinulle sopivimman tavan opiskella (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, verkko-opiskelu, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit), kartoitamme aiemman osaamisesi ja suunnittelemme opintojesi sisällöt ja aikataulun.

Opinnot kestävät perustutkinnossa yleensä 2-3 vuotta ja ammattitutkinnossa 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan aiemmasta kokemuksesta, koulutustaustasta ja tavoitteista.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista.Perustutkintoon kuuluu lisäksi yhteisiä tutkinnon osia, jotka varmistavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Voit aina halutessasi opiskella myös osatutkinnon, jos täysi tutkinto ei tunnu tavoitteisiisi sopivalta!

Opintoihin kuuluu myös työpaikalla järjestettävää koulutusta (osaamisenhankinta). Koulutus voidaan järjestää koulutussopimuksena tai oppisopimuksena oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan välisellä sopimuksella. Työpaikalla tapahtuva koulutus on yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa.

Jokaiselle opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämisen suunnitelma (hoks), jossa määritellään opintojen tarkka sisältö, kesto ja osaamisenhankkimisen tapa (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit).

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla teemapäiväopinnoilla Kanneljärven Opistolla.

 

Hakeminen

Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta. Lisäksi koulutukseen voi hakea valtakunnallisen yhteishaun kautta. Myös oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan näitä kahta väylää pitkin.

Jatkuvan haun aikataulut (perustutkinto & ammattitutkinto):

 

Jatkuvan haun päivät ja pääsy- ja soveltuvuuskokeet (myös yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskoe), jos opiskelupaikat ovat täynnä, voi olla, että pääsykoetta ei pidetä suunnitellusti. 

 

Haku 9.11.2022 mennessä, pääsy- ja soveltuvuuskoe 24.11.2021. Jos tulee valituksi, opintojen aloitus 16.1.2023

Haku 12.4.2023 mennessä, pääsy- ja soveltuvuuskoe 27.4.2023. Jos tulee valituksi, opintojen aloitus 29.5.2023

 

Kaikki hakijat osallistuvat joko yhteishaun soveltuvuuskokeeseen tai jatkuvan haun valintahaastatteluun, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuus alalle.

 

Tutustu Kanneljärven Opiston Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijakriteereihin tästä!

Yhteishaun opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallisia yhteishaun valintaperusteita. Huomaathan, että soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on pakollista: kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen.

 

Hakukelpoisuus

  • Jatkuvassa haussa opiskelemaan voi hakea jokainen peruskoulun tai sitä vastaavat opinnot suorittanut henkilö. Myös oppisopimusopiskelijat ja henkilöt, joilla on aiempi ammatillinen tutkinto, hakevat jatkuvassa haussa.
  • Yhteishaussa opiskelemaan voi hakea sellainen henkilö, joka on suorittanut samana keväänä peruskoulun, lukion tai vastaavat opinnot ja jolla ei ole aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Muuta huomioitavaa: 

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä: "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Voit ladata määräyksen tästä.

Opiskeluun ja alalla työskentelyyn liittyy myös merkittävissä määrin alaikäisten parissa työskentelyä. Tästä syystä kaikilta opiskelijoilta tarkistetaan rikosrekisteriote ennen opintoihin kuuluvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Rikosrekisterimerkintä voi olla este opiskelulle (arviointi tapahtuu aina aidossa työympäristössä) tai työllistymiselle ja siitä on ilmoitettava oppilaitokselle.

 

Kustannukset

Toisen asteen ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta. Myös opiston asuntolassa asuminen ja kouluruokailut ovat Kanneljärven Opiston ammatillisen koulutuksen opiskelijalle maksuttomia. Mahdollisista opintomateriaaleista ja -välineistä opiskelija vastaa itse (esim. kannettava tietokone tai muu tiedonhakuun ja tekstinkäsittelyyn soveltuva laite).

 

Asuminen

Miltä tuntuisi aloittaa kouluaamu aamuuinnilla – vaikka vuoden ympäri? Tai käydä päivänpäätteeksi frisbeegolfaamassa tai melomassa?

Kanneljärven Opiston kampus tarjoaa luonnonläheistä ja yhteisöllistä asumista opiskelija-asuntolassa, joka sijaitsee samassa rakennuksessa oppilaitoksen kanssa. Asuntolassa työskentelevät yhteisökasvattaja ja asuntolaohjaaja järjestävät yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaa-ajantoimintaa ja ovat opiskelijoiden käytettävissä, tarvitsit sitten kuuntelevaa aikuista, neuvoja haastaviin tilanteisiin, kokkausvinkkejä tai vaikkapa korttipelikaveria.

Asuntolassa majoitutaan jaettuihin soluhuoneisiin ja asuminen opistolla tapahtuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Viikonloppuasuminen on maksullista ja mahdollista vain poikkeustapauksissa.

Kasvatus- ja ohjausalan opiskelijalle asuntolatoimintaan osallistuminen voi olla myös osa opiskelua: hyödynnä harrastuneisuuttasi ja lähde ohjaamaan esimerkiksi liikuntakerhoa tai larppausta opettajien avustuksella!