Ajankohtaista

Valinnan omasta tulevaisuudesta voi tehdä kaikessa rauhassa

18.2.2022 10:00:00 / by Juulia Vesterinen

 Nivelvaiheen koulutuksen Kanneljärven Opisto

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä uudistuneen nivelvaiheen maine on hieman yksioikoinen. Nivelvaihe ei suinkaan ole vain heille, jotka valmistuvat peruskoulusta heikommin arvosanoin. Kanneljärven Opiston nivelvaiheen koulutukset, eli TUVA ja Opistovuosi, on tarkoitettu kaikille nuorille, jotka haluavat rauhassa miettiä omaa tulevaisuuttaan ja välttää paniikkiratkaisujen tekemisen.


Pitkään jatkuneet poikkeusajat luovat erityistä tarvetta hengähdystauolle

 

Peruskoulunsa keväällä 2022 päättävät nuoret ovat opiskelleet koronaviruksen aiheuttamien muutosten ja epävarmuuden keskellä yli puolet yläasteajastaan. Joidenkin nuorten kohdalla poikkeusajat ovat voineet heikentää jatko-opintoihin liittyvää opinto-ohjausta, ja esimerkiksi lukioiden ja ammattikoulujen tutustumispäiviä on jouduttu perumaan. Monesta saattaa tuntua, että aikaa oman tulevaisuuden huolelliseen suunnitteluun ei ole jäänyt, kun energiaa on kulunut niin paljon muutoksiin sopeutumiseen. Joissain tapauksissa etäopetus ja muut koronan vaatimat erityisjärjestelyt ovat voineet myös madaltaa opiskelumotivaatiota ja vaikuttaa siten peruskoulun arvosanoihin.

Kanneljärven opiston TUVA- ja Opistovuosi -koulutukset tarjoavat nuorelle aidon mahdollisuuden palautua poikkeusajoista ja ottaa tuumaustauko oman tulevaisuuden suhteen. Nivelvaiheen koulutuksemme sopivat kaikille, joista tuntuu, että päätös oman tulevaisuuden suhteen täytyy tehdä nyt hieman liian nopeasti.

Nivelvaihe voi jopa nopeuttaa toisen asteen suorittamista

 

Nivelvaiheen koulutuksiin liittyy vielä jonkin verran turhia ennakkoluuloja. Nuorta tai tämän huoltajia saattaa esimerkiksi pelottaa, että nivelvaiheeseen osallistuva opiskelija jää jälkeen omasta ikäpolvestaan. Opistomme opinto-ohjaaja Terhi Glan ymmärtää pelon, mutta on kokemuksensa kautta nähnyt nivelvaiheella usein olevan itseasiassa päinvastaisia vaikutuksia: 


” Toisinaan nivelvaiheen käyminen voi jopa nopeuttaa toiselta asteelta valmistumista. Moni suoraan peruskoulusta ammattikouluun tai lukioon siirtyvä vaihtaa muutaman kuukauden jälkeen koulua tai linjaa, ja lopulta voi olla, että nuori ei pääse oikein mihinkään koulutukseen kunnolla kiinni. Ajatuksemme ei ole koskaan, että pitää vain päästä johonkin kouluun sisään, vaan pikemminkin löytää se oma juttu.

Nykyään on myös vallalla jatkuvan oppimisen ajatus, eli aina voi opiskella lisää ja tarkentaa omaa suuntaansa. Opiskelu ei ole onneksi enää niin suoraviivaista kuin joskus aikaisemmin ajateltiin. Lisäksi moni opiskelijamme on kokenut nivelvaiheen "peruskoulun kahleista" vapauttavana vuotena, joka on tarjonnut mahdollisuuden irrottautua vanhoista rooleista ja aloittaa puhtaalta pöydältä"
kuvailee Terhi nivelvaiheen hyötyjä. 

 

TerhinKuvaOpinto-ohjaajamme Terhi Glan näkee arjessaan, miten nivelvaihe vaikuttaa positiivisesti nuorten tulevaisuuteen. 

 

”Hakeudu opiskelemaan sinne, mihin haluat, älä sinne mihin pääset”

 

Joskus peruskoulun opinto-ohjauksen tähtäimenä on ehkä turhankin voimakkaasti toiselle asteelle suoraan hakeminen. Jotkut nuoret saattavatkin valita opiskelupaikakseen sen viidenneksi parhaimman vaihtoehdon, kun ovet eivät avaudu niihin paikkoihin, joihin oikeasti haluttaisiin.

Nivelvaiheen koulutuksemme tarjoavat ratkaisun myös tähän. Meidän mielestämme nuoren ei kannata hätiköidysti ottaa vastaan mitä tahansa koulupaikkaa, vaan ottaa mieluummin aikalisä ja kerryttää niitä taitoja, joiden avulla siihen ykkös – tai kakkosvaihtoehtoon on realistisempaa päästä sisään.

Meillä saat myös opetella uudelleen ryhmässä olemista

Nuorilla on luontaisesti suuri tarve kuulua vertaisyhteisöön, mihin korona on valitettavasti vaikuttanut negatiivisesti. Moni ei ole päässyt harrastamaan ja näkemään kavereita normaaliin tapaan. Poikkeusajat ovat voineet myös saada aikaiseksi eristäytyneisyyttä ja toisen asteen sosiaaliset tilanteet tuntuvat monesta nuoresta jännittäviltä. Nivelvaiheen koulutuksemme tarjoavat myös lempeän tavan opetella uudelleen, millaista on olla osa ryhmää.

” Meiltä valmistuvat nuoret kiittelevät aina kovasti opistomme inhimillistä ja kodinomaista ilmapiiriä. Nuorilta kuulee jatkuvasti kommenttia siitä, että täällä jokainen saa olla aidosti oma itsensä” kertoo Terhi.

Opistovuosi -koulutuksemme sopii erityisen hyvin heille, jotka kaipaavat arkeensa lisää yhteisöllisyyttä ja ryhmän kannustavaa tukea. Moni opistovuotelainen päättää asua arkipäivät opistomme omassa asuntolassa, jossa voi ottaa ensiaskelia itsenäiseen elämään ja opetella arjen taitoja. Asuntolassa nuoria auttavat myös turvalliset aikuiset, eli meillä työskentelevät yhteisökasvattaja ja asuntolaohjaaja. 

 

Tarjoamme tukea oman jutun löytämiseen

Jokainen TUVA- ja Opistovuoden opiskelijamme aloittaa lukuvuotensa laatimalla opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS:in). On hyvä muistaa, että lukuvuoden alussa ei tarvitse vielä  tietää haluaako nivelvaiheen jälkeen lukio- vai ammatillisiin opintoihin. Usein valinta kirkastuukin vasta lukuvuoden aikana saadun informaation ja omien oivallusten kautta. 

”Tavoitteemme on, että jokainen nuori löytää lukuvuoden aikana omat vahvuutensa ja myös ne omat arvot, jotka toimivat pohjana toisen asteen hakuvalinnoille. HOPS:in ei suinkaan tarvitse tulla kerralla valmiiksi, vaan sitä on mahdollista päivittää koko lukuvuoden ajan. Nuoret saavat lisää tietoa eri koulutusmahdollisuuksista myös esimerkiksi urasuunnittelukurssien ja kouluvierailujen kautta. Opistollamme työskentelee myös koulutusvalmentaja, joka on nuorten tukena tulevaisuuden suunnittelussa.” kuvailee Terhi valintojen tekemiseen tarjoamaamme tukea. 


Opon terkut peruskoulunsa päättäville


Opinto-ohjaajamme Terhi haluaa muistuttaa kaikkia peruskoulunsa tänä keväänä päättäviä nuoria armollisuudesta itseä kohtaan.

”Haluan muistuttaa kaikkia, että se on täysin OK, jos ei tiedä vielä, miksi haluaa isona. Kaikki järjestyy ja oma suunta löytyy kyllä. Valintaa TUVA:n ja Opistovuoden välillä ei tarvitse lyödä lukkoon lopullisesti yhteishaussa. Voimme vielä miettiä yhdessä täällä opistolla, kumpi nivelvaiheen koulutuksista olisi sopiva vaihtoehto juuri sinulle” 

Sekä TUVA:an että Opistovuoteen haetaan kevään yhteishaussa, joka on avoinna 22.2 – 22.3.2022. Haku tapahtuu netissä opintopolun kautta. Molempiin koulutuksiin voi hakea myös kesken lukuvuoden jatkuvan haun kautta. 


Lue lisää Opistovuoden ja TUVA:n eroista, kumpi vaihtoehto sopii minulle? 


Lue nuoren kokemus asuntola-asumisesta opistollamme


 

Topics: yhteishaku2022, TUVA, Opistovuosi, Nivelvaihe

Juulia Vesterinen

Written by Juulia Vesterinen