Ajankohtaista

Uusi ammatillinen koulutus – opiskele ammattiin tekemällä ja kokemalla

1.3.2019 8:16:48 / by Pauliina Kalanti

Ammatillisen koulutuksen reformi uudisti ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja toimintatavat kertarysäyksellä – mitä uusi ammatillinen koulutus todella on? Mitä opiskelijalta vaaditaan? Entä mitä tapahtui kontaktiopetukselle?

 

Uusi ammatillinen koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan opinnoissa ilo ja luovuus ovat osa arkea

Kuva: Pineapple Promotions

 

YKSILÖLLISYYS

Jos jokin sana määrittää uutta ammatillista koulutusta, se on yksilöllisyys: jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma HOKS.

 

Suunnitelman laatiminen aloitetaan opiskelijan olemassa olevan osaamisen ja omien tavoitteiden ja unelmien selvittämisestä. Samalla selvitetään opiskelijalle sopivin tapa hankkia osaamista – toinen oppii paremmin käytännön työtehtävissä koulutus- tai oppisopimuksella opiskellen, toiselle sopii paremmin hankkia osaamista ensin opettajan tiiviimmässä ohjauksessa oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä ennen työelämässä oppimiseen siirtymistä.

 

Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja opiskelija voi keskittyä hankkimaan juuri sitä osaamista, jota hän eniten tarvitsee tullakseen juuri sellaiseksi ammattilaiseksi, jollaiseksi hän haluaa. Myös opintojen kesto on siis yksilöllinen.

 

Yksilöllisyyteen kuuluu oleellisena osana myös urasuunnittelu: jo opintojen alusta alkaen mietitään, mihin opintojen avulla halutaan päästä.

 

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Uusi ammatillinen koulutus on aiempaakin työelämälähtöisempää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osaamista hankitaan aidoissa työtehtävissä käytännössä tekemällä ja kokemalla. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että oppiminen siirtyy kokonaan työpaikoille: aitoja työtilanteita harjoitellaan myös oppilaitosten monipuolisissa oppimisympäristöissä pätevien opettajien johdolla.

 

Työelämän odotukset tulevaisuuden työntekijöille ovat kovat: nk. ammatillinen yleissivistys, kyky uudistaa omaa osaamistaan ja soveltaa oppimaansa uusiin tilanteisiin ovat asioita, joihin laadukkaalla koulutuksella pystytään antamaan valmiuksia. Ne erottavat koulutetun ammattilaisen taitavastakin itseoppineesta työntekijästä. Ne varmistavat myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Tästä syystä ammatillisiin opintoihin kuuluu Kanneljärven Opistolla aina myös teoriaopintoja.

 

Työelämälähtöisyys näkyy parhaimmillaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä, joka takaa koulutuksen vastaavan työelämän tarpeisiin ja samalla tietenkin mahdollistaa opiskelijalle parhaan mahdollisen koulutuksen.

 

JOUSTAVUUS

Uuteen ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun sekä yhteishaun kautta. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun tai lukion päättäville nuorille. Jatkuva haku puolestaan mahdollistaa jokaisen peruskoulunpäättötodistuksen tai siihen rinnastettavissa olevan osaamisen hankkineen oppivelvollisuusiän ylittäneen hakeutumisen opintoihin joustavasti juuri silloin, kun opintojen aloittaminen on itselle ajankohtaista.

 

Opiskella voi omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla aikataululla ja panostuksella: opiskelu voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista.

 

KANNELJÄRVEN OPISTOLLA

Kanneljärven Opisto on kasvatus- ja ohjausalan koulutukseen erikoistunut oppilaitos. Keväästä 2019 alkaen opiskella voi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kahdella osaamisalalla, nuoriso- ja yhteisöohjauksen sekä varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalalla. Lisäksi tarjolla on kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ohjauksen osaamisala.

 

Uusi koulutustarjotinmallimme mahdollistaa joustavat valinnat kaikkien osaamisalojen tutkinnon osista. Sopimuspolkulaisena opiskelet työvaltaisesti koulutus- tai oppisopimuksella, opistopolulla puolestaan hankit osaamista tiiviimmin opettajan ohjaamana opiston oppimisympäristöissä – työpaikoilla tapahtuvaa oppimista unohtamatta. Yhteiset teemapäivät kokoavat opiskelijat eri poluilta yhteen n. kerran kuussa jakamaan ja syventämään osaamista.

 

Kasvatus ja ohjausalalla yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Vaikka opinnot onkin yksilöllisesti suunniteltu ja opiskelijat kulkevat omilla poluillaan, haluamme tukea kaikin tavoin merkityksellisen yhteisöllisyyden tunteen syntymistä: yksilöllinen opiskelijapolku ei saa olla yksinäinen polku. Mahdollisuus sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun ja oppimisen ja elämysten jakamiseen opiskelutovereiden kanssa teemapäivillä, on opistomme ylpeys ja toimintamme kulmakivi.

 

Yksilöllisyys ja työelämälähtöisyys eivät myöskään saa tarkoittaa opiskelijan jättämistä yksin oppimisensa kanssa. Olemme heittäneet termin kontaktiopetus romukoppaan, koska haluamme korostaa sitä, että oppimista tapahtuu niin paljon muuallakin kuin luokassa. Käytämme mieluummin termiä pedagoginen ohjaaminen: tämä pitää sisällään kaiken opettajan suunnitteleman ja ohjaaman osaamisen hankkimisen – tapahtui se sitten perinteisessä luokassa, verkossa, asuntolamme iltatoiminnassa tai vaikkapa työpaikoilla. Ja pedagogista ohjausta –ammattitaitoisen opettajan tukea – sitä lupaamme antaa jokaiselle opiskelijallemme.

 

Topics: Kasvatus- ja ohjausala, Yhteistyökumppaneille, Laatu ja kehittäminen

Pauliina Kalanti

Written by Pauliina Kalanti