Ajankohtaista

TUVA ja Opistovuosi – kumpi uusista nivelvaiheen koulutuksista sopii minulle?

17.2.2022 8:53:24 / by Juulia Vesterinen

Uudet nivelvaiheen koulutukset Kanneljärven Opistolla

Meidän nivelvaiheen koulutuksissamme jokainen nuori saa olla aidosti oma itsensä. 

 

Suomessa astui voimaan laajennettu oppivelvollisuus vuonna 2021. Uudistuksen myötä jokaisen nuoren tulee peruskoulun lisäksi suorittaa myös toisen asteen koulutus. Ensimmäiset opiskelijat, joita uusi oppivelvollisuus koski, valmistuivat peruskoulusta keväällä 2021.

TUVA, eli tutkintoon valmentava koulutus sekä Opistovuosi ovat oppivelvollisuuden laajentumisen myötä syntyneitä uusia nivelvaiheen koulutuksia, jotka toimivat opiskelijoiden siltana ensimmäisen ja toisen asteen koulutusten välillä. Kanneljärven Opisto tarjoaa molempia koulutuksia ympäristönä upea järvenrantamiljöö.

 

Nivelvaihe on monelle nuorelle täydellinen ratkaisu poikkeusaikojen jälkimaininkeihin


Kolme ennen uudistusta käytössä ollutta nivelvaiheen koulutusta, eli perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), sekä lukioon ja ammatilliseen tutkintoon valmentavat koulutukset (LUVA ja VALMA) yhdistyvät TUVA:ssa yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, josssa nuoren ei vielä hakuvaiheessa tarvitse olla varma, onko suuntana lukio vai ammatillinen koulutus.

Toinen nivelvaiheen koulutus, Opistovuosi, starttasi jo viime elokuussa ja herätti paljon mielenkiintoa. Ensimmäiset innokkaat opistovuotelaisemme aloittivat lukuvuotensa jo elokuussa 2021 ja ensi elokuussa Opistovuosi pyörähtääkin käyntiin jo toista kertaa. TUVA -koulutus starttaa valtakunnallisesti Opistovuotta vuoden verran myöhemmin 1.8.2022.

 

”Takana olevat kaksi poikkeusvuotta lisäävät myös omalta osaltaan monen nuoren kohdalla tarvetta pienelle lisäajalle, mihin TUVA ja Opistovuosi tarjoavat täydellisen ratkaisun” kertoo Opistomme rehtori Pauliina Kalanti.

 

Kanneljärven Opiston TUVA -koulutus

 

tuva1-1


Kanneljärven Opiston TUVA -koulutus antaa nuorelle valmiudet, joiden avulla hän voi hakeutua mieleiseensä lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA -vuoden aikana voi suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja sekä myös korottaa peruskoulun arvosanoja, jos tavoitteena on tietyn koulupaikan saaminen.
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot ovat TUVA:n ainut kaikille yhteinen koulutussisältö. Tämän lisäksi koulutus koostuu vapaasti valittavista opinnoista, joten TUVA on aidosti yksilöllinen.

Opinto-ohjaajamme Terhi Glan uskoo uuden TUVA -koulutuksen tuovan tulevaisuuttaan vielä pohtivalle nuorelle paljon hyötyä.

 

”Uudistuksen myötä nuoren ei aidosti tarvitse tietää, mihin hän hakee TUVA:n jälkeen, kun aikaisemmin nivelvaiheessa on pitänyt päättää, osallistuuko lukioon vai ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin. Mielestäni pystymme nyt tarjoamaan nuorille aidosti paremmat mahdollisuudet oman opiskelusuunnitelmansa muokkaamiseen ja sitä kautta jatkovalintojen tekemiseen TUVA -vuoden aikana” kuvailee Terhi.

 

TerhinKuva

Opinto-ohjaajamme Terhi Glan uskoo uuden TUVA:n tarjoavan opiskelijalle enemmän joustoa valinnan tekemiseen lukio- ja ammatillisen koulutuksen välillä

Tarjoamme TUVA -koulutusta myös Lohjan keskustassa


Tarjoamme TUVA koulutusta kahdessa eri toimipisteessä, pääkampuksellamme Hormajärven rannalla sekä mainioiden kulkuyhteyksien päässä Lohjan keskustan tiloissamme. Keskustan toimipisteemme sijaitsee lähellä Lohjan lyseon lukiota ja toimipaikka onkin ensisijaisesti heille, jotka ovat kiinnostuneita lukio-opetuksesta.

Lukio-opinnoista kiinnostuneille huomionarvoista on myös se, että suunnittelemme parhaillaan yhteistyötä Lohjan lukion kanssa. Tulemme esimerkiksi tarjoamaan kurkistuskursseja lukion maailmaan.

Meillä on Opistovuoden kautta jo kokemusta onnistuneesta yhteistyöstä Lohjan lukion kanssa koulutuskokeilujen muodossa
kertoo Terhi.


TUVA:mme erottuu joukosta laadukkaalla aineenopetuksella 

Moni oppilaitos kamppailee parhaillaan uuden TUVA:n edellyttämien resurssien tarjoamisen kanssa. Koska Opistollamme on pitkä kokemus myös perusopetuksesta, on meillä jo valmiina laadukkaat resurssit myös aineenopetukseen. Tästä hyötyvät myös meidän TUVA-opiskelijamme.
 

”Siinä missä monessa oppilaitoksessa yksi ja sama opettaja vetää eri aineita tunnista toiseen, meidän TUVA:ssa on pätevät aineenopettajat eri oppiaineille, kuten matematiikalle, historialle ja kielille. Tämä tuo myös opiskelijan päiviin kivaa vaihtelua” kuvailee Opinto-ohjaajamme Terhi Glan.


Kenelle TUVA sopii?

 

Opistomme TUVA -koulutukseen ovat tervetulleita hakemaan kaikki, jotka haluavat vahvistaa taitojaan sekä kaipaavat lisäaikaa toisen asteen koulutuksen hakuvalintojen tekemiseen. Opinto-ohjaajamme Terhi Glan tiivistää karkeasti kuitenkin neljä erilaista tilannetta, joihin tarjoamamme TUVA on hyvä vaihtoehto:

TUVA voi sopia sinulle: 

  1. Jos tavoitteenasi on yleisesti tietojen ja taitojen parantaminen sekä peruskoulun arvosanojen korottaminen
  2. Jos et vielä tiedä, mihin toisen asteen koulutukseen haluat hakea ja kaipaat valintoihin lisäaikaa sekä laadukasta ohjausta
  3. Jos arvosanasi eivät riitä yhteishaun ykkös- tai kakkostoiveeseen
  4. Jos suomi ei ole äidinkielesi, ja tavoitteenasi on parantaa kielitaitoa ennen toiselle asteelle hakeutumista

Opistovuosi, eli ”Ota koppi osaamisesta” koulutus


Opistovuosi_otakoppi_osaamisesta

 
Opistovuosi, eli Ota koppi osaamisesta-koulutus on oppivelvollisille suunnattua koulutusta. Kanneljärven Opiston maksuton Opistovuosi tarjoaa nuorille unohtumattoman vuoden osana lämminhenkistä ja kannustavaa yhteisöä. Moni lukuvuoden opiskelija haluaa asua arkipäivät Opistomme asuntolassa, jossa voi yhdessä toisten nuorten kanssa sekä asuntolaohjaajan tuella opetella myös ensiaskelia itsenäiseen elämään. Opistomme sijaitsee luonnonkauniissa maisemissa Hormajärven rannalla, mikä tuo vuoteen oman eksoottisen lisämausteensa. 


Lukuvuoden kestävän koulutuksen aikana nuori saa keskittyä itselleen mieluiseen valinnaiseen oppiaineiseen (draama,kuvataide,musiikki tai tanssi) ja saa samalla laadukasta ohjausta toista astetta varten.

Kenelle Opistovuosi sopii?

Opistovuotemme opiskelijoiksi ovat tervetulleita kaikki oppivelvolliset, jotka kaipaavat syystä tai toisesta pientä hengähdystaukoa ennen toiselle asteelle astumista. Meillä Opistovuoden on tarkoitus olla "jotain erilaista"; avartava ja  voimaannuttava ajanjakso nuoren ihmisen elämässä. Opinto-ohjaajamme Terhi kuvailee erilaisia tilanteita, joihin Opistovuosi tarjoaa hyvän ratkaisun. 

Opistovuosi on kaikkea tätä: 

1. Itsenäistymisen vuosi

Terhi kertoo, että osaa nykyisen Opistovuoden opiskelijoista houkutteli asuntola-asumisen tarjoama ”itsenäistymisen vuosi”, jonka aikana saa ohjatusti harjoitella ryhmässä arjen taitoja ja itsenäistä elämää lapsuudenkodin ulkopuolella.

”Meillä on täällä yksi opiskelija, jonka äiti ja sisko ovat möys opiskelleet Opistolla. Kyseisellä nuorella ei ollut tarvetta arvosanojen korottamiseen, vaan hän yksinkertaisesti halusi saman mahtavan kokemuksen, jota äiti ja sisko ovat monesti lämmöllä muistelleet” kuvailee Terhi Opistovuoteen hakeutumisen taustalla olevia yksilöllisiä syitä.  


2. Luovuuden vuosi

Opistovuotemme on myös mainio lukuvuosi nuorelle, joka haluaa vuoden ajan perehtyä itselleen mieluisaan taideaineeseen. Tähtäimenä saattaa olla opiskelupaikka vaikkapa taidelukiossa tai sitten vain halu päästä tekemään hetkeksi "jotain ihan muuta". Opistovuoteemme sisältyy laajasti valinnaisia opintoja joko kuvataiteen, draaman, tanssin tai musiikin parissa.

”Kyseessä on alueellisestikin tärkeä koulutus, sillä Lohjalla ei ole tarjota kuvataidepainotteista toisen asteen opetusta. Tämä onkin oikein hyvä vuosi myös nuorelle, joka haluaa parantaa esimerkiksi kuvataiteellisia taitojaan” kertoo Terhi.


3. Vuosi, jonka varrella voi turvallisesti opetella ryhmässä olemista

Korona-ajat ovat aiheuttaneet monen nuoren elämässä eristäytyneisyyttä ja edessä siintävät toisen asteen sosiaaliset tilanteet voivat aiheuttaa suurtakin ahdistusta. Opinto-ohjaajamme Terhi kertoo, että Opistovuosi toimii mainiosti myös heille, jotka voisivat hyötyä ryhmässä olemisen opettelusta lempeällä lähestymistavalla.

”Opistovuoden opiskelijat ovat osa pysyvämpää ryhmää, joka tarjoaa mainion keinon opetella porukassa olemista taas uudelleen koronan jälkeen. Lukuvuosi voi olla täydellinen valinta myös esimerkiksi nuorelle, joka on peruskoulun aikana sairastunut ja tarvitsee nyt inhimillistä otetta opintojen kiinni kuromiseen” kuvailee Terhi. 

 

Mitkä ovat TUVA:n ja Opistovuoden suurimmat erot?

Monelle nuorelle ja heidän huoltajalleen on voinut jäädä epäselväksi mikä lopulta on TUVA:n ja Opistovuoden suurin ero. Mistä tietää, kumpi nivelvaiheen koulutuksista olisi sopiva juuri minulle tai lapselleni?

Yksi iso ero koulutusten välillä on se, että Opistovuosi on ainoastaan oppivelvollisille tarkoitettu koulutus, kun taas TUVA:an voi hakea myös aikuinen, jolta on esimerkiksi jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta. Yhteishaun pisteiden kerryttämisen suhteen koulutukset ovat tasa-arvoisia; kummastakin saa hakuprosessiin kuusi pistettä. On myös hyvä muistaa, että kumpikaan koulutus ei rajoita nuorelta pois jatkomahdollisuuksia mihinkään suuntaan.

Opinto-ohjaajamme Terhi painottaa toisena suurena erona sitä, että TUVA:n opinnot ovat Opistovuoteen verrattuna yksilöllisemmin räätälöitävissä. Vanhan kymppiluokan sulauttaminen osaksi TUVA:a tarkoittaa myös sitä, että koulutuksessa on Opistovuoteen verrattuna isompi painotus peruskoulun arvosanojen korottamiseen.

Eroja on myös koulutusten käytännön toteutuksessa; siinä missä Opistovuosi on vahvasti yhteisöllinen opistollemme sijoittuva koulutus, saatetaan TUVA:ssa olla esimerkiksi työelämäjaksoilla.

”Eroja voisi kiteyttää niin, että TUVA on enemmän heille, jotka haluavat parantaa perusosaamistaan mielessä jatko-opiskelupaikka joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, ja Opistovuosi heille, jotka voisivat hyötyä yhteisöllisestä oppimisesta sekä arjen taitojen harjoittelusta. Opistovuotelaiset ovat pienehkö ja tiivis ryhmä, jossa arvosanojen korottaminen ei ole se pääjuttu, vaan pikemminkin perustaitojen vahvistaminen toiminnallisin ja kivoin menetelmin” kitetyttää Terhi uudistuneen nivelvaiheen koulutusten suurimmat eroja. 

Missä kohti koulutuksia pitää tehdä päätöksiä tulevasta?

 

Riippumatta siitä osallistuuko nuori TUVA- vai Opistovuosi -koulutukseemme alkavat opinnot aina henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS:in) tekemisellä. Ajatus ei ole koskaan, että suunnitelman pitäisi olla kerralla valmis, vaan HOPS:ia voidaan päivittää koko opintojen ajan.


”Koulutukset sisältävät myös urasuunnittelua, minkä kautta nuori oppii löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa. Opiskelijoillamme on mahdollisuus käydä tutustumassa eri oppilaitoksiin, ja käymme myös läpi esimerkiksi arvoja, jotka vaikuttavat jatko-opiskelupaikan valintaan. ” kuvailee Terhi.

 

Miten voin hakea TUVA:aan tai Opistovuoteen?

Sekä TUVA:an että Opistovuoteen haetaan kevään yhteishaussa, joka on tänä vuonna 22.2 – 22.3.2022. Haku tapahtuu netissä opintopolun kautta.


Kaikki hakeneet kutsutaan ryhmähaastatteluun, jossa vielä kartoitetaan nuorten toiveita. Koska TUVA järjestetään ensimmäistä kertaa, on tarkoitus muokata koulutusta myös tarpeen mukaisesti.

”Jatkoaan pohtivan nuoren on hyvä tietää, että valintaa TUVA:n ja Opistovuoden välillä voidaan vielä yhdessä miettiä haastattelussa” muistuttaa Terhi lopuksi.

 

Lue lisää TUVA:sta ja Opistovuodesta

Lue opiskelijamme Anni-Riinan kokemus asuntola-asumisesta

 

 

Topics: Kymppiluokka, Opiskelu, Laajennettu oppivelvollisuus

Juulia Vesterinen

Written by Juulia Vesterinen