Ajankohtaista

Mitä minun tulisi tietää oppivelvollisuuden laajentamisesta?

7.1.2021 13:19:31 / by Juulia Vesterinen

vilkutus

Kanneljärven opisto on valmiina oppivelvollisuuden laajentumiseen. 

 

Oppivelvollisuus laajenee elokuusta 2021 alkaen. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ja miten se vaikuttaa peruskoulunsa päättävän nuoren valintoihin? Keräsimme alle vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin! 

Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa? 

Eduskunta hyväksyi 16.12.2020 hallituksen lokakuussa jättämän esityksen Suomen oppivelvollisuuden laajentamisesta. Uudistuksen myötä oppivelvollisuus koskee myös toisen asteen opintoja ja oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen.


Kyseessä on iso muutos, sillä vuoteen 2020 asti oppivelvollisuus on päättynyt peruskouluun. Laajentamisen myötä jokaisen nuoren tulee jatkossa suorittaa myös toisen asteen koulutus. 

Uudistukseen sisältyy myös muutoksia lukiota ja ammattikoulua varten valmistaviin koulutuksiin, eli ns. nivelvaiheen koulutuksiin. Kerromme myös näistä muutoksista lisää tässä blogitekstissä. 

Milloin laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan ja keitä se koskee?

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Ensimmäiset opiskelijat, joita uusi oppivelvollisuus koskee, valmistuvat peruskoulusta keväällä 2021 (vuonna 2005 syntynyt ikäluokka). Keväästä 2021 eteenpäin laajennettu oppivelvollisuus tulee koskemaan kaikkia tulevina vuosina peruskoulusta valmistuvia nuoria.

 

Miksi hallitus haluaa laajentaa oppivelvollisuutta?

Hallitus on kertonut uudistuksen olevan yksi sen tärkeimmistä tulevaisuusteoista, jolla oppivelvollisuus päivitetään vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeita. Työelämän osaamisvaatimukset ovat jo pidemmän aikaa kasvaneet, ja työllistyminen edellyttää useimmiten vähintään toisen asteen tutkintoa. Osaamisen kasvattamisen lisäksi hallitus tavoittelee uudistuksella myös koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamista sekä oppimiserojen kaventamista. 

 

Mitä vaihtoehtoja uudistus tuo toisen asteen koulutuksen suorittamiseen?

Varsinaiset toisen asteen koulutukset ovat myös jatkossa lukio ja ammattikoulu. Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo kuitenkin muutoksia nivelvaiheen koulutuksiin. Nivelvaiheella tarkoitetaan peruskoulun ja toisen asteen välisiä opintoja, jotka valmentavat lukioon tai ammattikouluun sekä kehittävät erityisiä taitoja. 


Nivelvaiheen opinnot jakautuvat uudistuksen myötä kahteen eri kokonaisuuteen: 

 

1.  Kansanopistovuosi (KOPS).  Yhden lukuvuoden kestävä kokonaan uudenlainen kansanopistojen tarjoama oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus. 

Kanneljärven opistolla 1.8.2021 alkava Kansanopistovuosi on peruskoulunsa päättäneiden nuorten ikioma vuosi, jonka aikana suunnitellaan tulevaisuutta sekä opiskellaan mielekkäitä asioita osana kannustavaa yhteistöä. Lue lisää Kansanopistovuodestamme täältä.

Myös maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan kirjattu vapaan sivistystyön kotouttava koulutus on tapa suorittaa oppivelvollisuutta kansanopistossa.

 

2. Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) 2022 alkaen. 


Kansanopistovuoden lisäksi uudistuksen myötä syntyy myös toinen nivelvaiheen koulutuspolku nimeltään Tutkintoon valmistavat koulutukset (TUVA). Vuoden 2022 elokuussa alkava TUVA liittää yhteen vanhan kymppiluokan sekä lukioon ja ammattikouluun valmentavat koulutukset.

HUOM lukuvuonna 2021-2022 voit vielä opiskella niin perinteisellä 10-luokalla kuin ammatilliseen koulutukseen valmentavissa opinnoissa VALMAssa.


Miten oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa Kanneljärven opiston toimintaan? 


Uuden Kansanopistovuoden lisäksi oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa toimintaamme muuttamalla jo nyt tarjoamamme toisen asteen koulutuksen kokonaan maksuttomaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä oppimateriaalien maksuttomuutta sekä oikeutta koulumatkatukeen yli 7 km:n koulumatkoilla. Asuntolassa asuminen kaikkine ruokailuineen on ollut maksutonta jo tähänkin saakka ammatillisen koulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja kymppiluokan opiskelijoillemme.

Koulutustarjontaamme kuuluva kymppiluokka nivoutuu osaksi TUVAA 1.8.2022 alkaen.

 

 

Muuttuuko toisen asteen koulutus oppivelvollisuuden laajentumisen myötä ilmaiseksi?

Kyllä muuttuu. Mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen on voimassa 4,5 vuotta siitä, kun nuori siirtyy perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

 

Tämä kaikki on maksutonta toisen asteen koulutuksessa uudistuksen myötä:

  • opiskeluun tarvittavat oppikirjat ja muut tarvittavat materiaalit (aiemmin maksullista)
  • opiskelussa tarvittavat työvälineet-, asut ja aineet (aiemmin usein maksullisia)
  • päivittäinen ruokailu (maksutonta jo nyt)
  • opetus (maksutonta jo nyt)
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseen edellytetyt viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusinta
  • koulumatkat alkaen seitsemästä kilometristä ylös päin (aiemmin maksullisia)
  • joissain tapauksissa myös majoituskulut (asuminen Kannelopistolla on ollut myös tähän asti maksutonta)


Milloin oppivelvollisuus päättyy uudistuksen myötä?
 

Laajennetun oppivelvollisuuden mukaisesti oppivelvollisuus on suoritettu, kun toisen asteen koulutus on hyväksytysti käyty loppuun. Oppivelvollisuus päättyy jatkossa joka tapauksessa 18 vuoden ikään siitä huolimatta, onko toisen asteen koulutus suoritettu hyväksytysti vai ei. Oikeus maksuttomaan koulutukseen jatkuu kuitenkin 20 ikävuoteen saakka, mikäli toisen asteen tutkinto ei tule valmiiksi ennen sitä.

 

Onko joku raja sille kuinka kauaksi kotoa voi hakea opiskelemaan? 

Ei ole. Nuori voi hakea opiskelemaan vapaasti valitsemaansa kouluun ja uudistuksen myötä matkakulut korvataan yli seitsemän kilometrin koulumatkojen osalta. Niiden opistomme asuntolassa asuvien opiskelijoiden osalta, joiden koulumatka on yli seitsemän kilometriä, matkakulukorvaukseen on oikeutettu saapumis- ja lähtöpäiviltä. Opiskelija hakee koulumatkakorvauksen itse suoraan Kelasta.

 

Voiko toisen asteen koulutusta suorittava nuori käydä samalla töissä? 


Kuten aikaisemminkin, myös jatkossa oppivelvollisuutta voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksen kautta, jolloin opiskelija luonnollisesti käy töissä. Opiskelija voi oman harkintansa mukaisesti käydä myös muussa työssä oppivelvollisuutensa aikana. Uudistuksen myötä lakiin nuorista työntekijöistä tulee kuitenkin säännös oppivelvollisten työaikaan liittyen. 
Käytännössä oppivelvollisen työntekijän työaika tulee olla sellainen, että se ei estä koulunkäyntiä. 

On hyvä muistaa, että oppivelvollisuus ei ole yhtä kuin koulupakko, vaan tapoja oppivelvollisuuden suorittamiseen on monia. Myös Kanneljärven opisto tarjoaa erilaisia opintopolkuja oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Meillä opintosuunnitelma tehdään aina nuoren elämäntilanne ja toiveet huomioiden.  

 

Mistä tiedän mikä vaihtoehto toisen asteen suorittamiseen sopii juuri minulle? 

 

Jokainen nuori on oikeutettu saamaan opinto-ohjausta peruskoulussa, ja sitä kautta selvittämään mikä vaihtoehto on itselle mieluisin. Uudistuksen myötä opinto-ohjauksen määrää peruskouluissa vahvistetaan.

Osa nuorista tietää suoraan haluavansa peruskoulun jälkeen lukioon tai ammattikouluun, mutta joillekin valinta on vielä epäselvä. Kansanopistovuosi voi olla tällaiseen tilanteeseen tervetullut hengähdystauko, jonka aikana saa miettiä omaa suuntaansa ammattilaisten tukemana ja samalla opiskella itselle mieluisia aineita.

Voit lukea lisää Kansanopistovuodesta täältä tai olla suoraan yhteydessä meillä koulutuksesta vastaavaan Inkaan (inka.kangaskoski@kannelopisto.fi tai puh. 044 324 6577). 

 

_DSC4212

Kansanopistovuosi on uusi nivelvaiheen opintokokonaisuus, jonka voi suorittaa myös Kanneljärven opiston luonnonkauniissa maisemissa. 

 

Topics: Laajennettu oppivelvollisuus

Juulia Vesterinen

Written by Juulia Vesterinen