Ajankohtaista

Millaista on lastenohjaajan työ vuonna 2030?

3.3.2020 13:06:16 / by Juulia Vesterinen

 

Millaista on tulevaisuuden varhaiskasvatustyö? Kristallipalloa ei ole kenelläkään, mutta varmaa on, että lapset pitävät työn mielenkiintoisena myös tulevina vuosina. Kanneljärven opiston varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan koulutuksesta valmistuu lastenohjaajia, jotka osaavat ottaa huomioon erilaisten lasten yksilölliset tarpeet.

 

Lastenohjaajan tutkinto on suunniteltu tulevaisuutta varten

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintomme koostuu kahdesta osaamisalasta; Varhaiskasvatuksesta ja perhetoiminnasta sekä Nuoriso- ja yhteisöohjauksesta. Varhaiskasvatuksen puolelta valmistutaan lastenohjaajiksi. Kyseessä on uusi tutkinto, joka käynnistyi Kanneljärven Opistolla keväällä 2019. Opiston varhaiskasvatuksen ammatillinen opettaja Helena Vannemaa kertoo, että tutkinto suunniteltiin tulevaisuuden tarpeista lähtien

 

"Lastenohjaajan tutkinto on täydellinen valinta heille, jotka tahtovat tehdä töitä nimenomaan lasten parissa eivätkä esimerkiksi harkitse vanhusten- tai sairaanhoitoaloja. Helena Vannemaa, opettaja, varhaiskasvatus ja perhetoiminta.

 

 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto ja sen varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala astui voimaan vuonna 2018 ja korvasi vanhan lapsi- ja perhetyön perustutkinnon.

 

Opiston varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan opettaja Helena Vannemaa kertoo, että uusi lastenohjaajan tutkinto luotiin heille, jotka tahtovat tehdä töitä nimenomaan lasten parissa eivätkä harkitse esimerkiksi vanhustenhoitoa omaksi alakseen.

 

Helena Vannemaa-1

Kanneljärven opiston varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan opettaja Helena Vannemaa ottaa mielellään opiskelijoiden palautetta vastaan


Uuden lastenohjaajan tutkinnon sisällöt tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen. Erinomaisen pedagogisen pohjan tarjoavasta tutkinnosta valmistutaan lastenhoitajan ammattinimikkeeseen. Samaan nimikkeeseen voi pätevöityä myös lähihoitajakoulutuksella, mutta tällöin opintoihin sisältyy paljon sellaisia aineita, kuten lääkelaskentaa, jotka eivät ole kovin keskeisiä varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajan tutkinto puolestaan keskittyy täysin lasten parissa toimimiseen.

 

Helena kuvailee lastenohjaaja- ja lähihoitajakoulutuksen eroja näin: ”Jos hakija pallottelee eri hoitoalan töiden, kuten vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen välillä, kannattaa hakeutua lähihoitajakoulutukseen. Mutta jos tietää, että lasten parissa työskentely on se oma juttu, niin silloin lastenohjaajan tutkinto on oikea ja selkeä valinta”.

 

Yksilöllisyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään

 

Lastenohjaajan työ 2030-1

 

Helena kertoo, että erilaisten lasten kohtaaminen ja yksilöllinen huomioiminen ovat nykypäivän ja tulevaisuuden suurimpia painopistealueita varhaiskasvatuksen alalla. Kyky yksilölliseen kasvattamiseen ja huolenpitoon näkyy vahvasti myös Kanneljärven Opiston lastenohjaajakoulutuksen sisällöissä. Päiväkodeissa erilaiset tarpeet huomioidaan jokaiselle lapselle laadittavassa varhaiskasvatussuunnitelmassa (Vasussa). Vaikka päävastuu suunnitelmasta on opettajalla, myös lastenhoitajien arvokkaat ajatukset ja havainnot otetaan huomioon Vasun sisällöissä.

 

Pyrin opetuksessani koko ajan siihen, että opiskelijoillemme muodostuisi hyvät valmiudet tehdä tulevaisuuden työssään havaintoja lapsista sekä myös tuoda rohkeasti ajatuksiaan esille” kuvailee Helena.

Diginatiivit lapset haastavat taidoillaan henkilökunnan

Jo tämän päivän lapset ovat todellisia it-neroja. Tulevina vuosina tahti ei ole hiljentymässä, päinvastoin. Kanneljärven Opiston lastenohjaajaopiskelijat valmistautuvat diginatiivien lasten ammattimaiseen kohtaamiseen. On tärkeää, että lastenhoitajat ylläpitävät it -taitojaan ja pysyvät askeleen edellä lapsia. Lastenhoitajan työssä tulee hallita erilaisia vaihtuvia it-järjestelmiä, jotta esimerkiksi yhteydenpito perheiden kanssa toimii sujuvasti. Työntekijän kannattaa nähdä digitalisaatio positiivisena haasteena kehittää omaa osaamista.

 

Nykypäivänä yksivuotiaat osaavat jo käyttää kosketusnäyttöä. On todella tärkeää, että opetamme jo pienille lapsille sen, että digilaitteet eivät ole pelkästään viihdettä, vaan myös oppimisen väline", sanoo Helena.

 

Opiskelijoiden näkemykset mukaan tutkinnon kehittämiseen

Koska Lastenohjaajan tutkinto on uusi, se kehittyy koko ajan. Helena haluaa ottaa oppilaiden näkemykset mukaan opetuksen sisällön ja menetelmien kehittämiseen.

 

Työpaikalla oppimisen jaksolta palaavilta opiskelijoilta saatava palaute tosielämän ja opintojen yhteensopivuudesta on kultaakin kalliimpaa” kertoo Helena. Opiskelijoiden palautteen avulla tutkintoa pystytään jatkuvasti kehittämään tulevaisuuden vaatimusten mukaiseksi.  

 

Helena kertoo hauskan arjen esimerkin opiskelijoiden antamasta palautteesta. ”Kerran yhdellä tunnilla tunnelma alkoi olla hiukan väsynyt. Yksi opiskelija tokaisi siihen hyvin, että ” tämä ei ole nyt oikea pedagoginen tapa käydä tätä asiaa läpi”. Pidimme pienen tauon, jonka aikana vedin hihasta siihen tilanteeseen sopivamman tavan opettaa sama asia. Teorialuento muuttui ammattisanasto-Aliaksen pelaamiseksi ja porukka inspiroitui taas uuden oppimiseen”.  

 

Robotit eivät korvaa erilaisia persoonia

 

Kannelopiston lastenohjaajaopiskelijoita

Kanneljärven opiston opiskelijoita yhdistää aito kiinnostus lasten yksilöllisen kasvun tukemiseen


Tulevaisuudentutkijat ennustavat erilaisten robottien lisääntyvän työelämässä tulevien vuosikymmenten aikana. Varhaiskasvatusalasta haaveilevan ei kannata kuitenkaan huolestua. Valtioneuvoston raportissa kerrotaan, että toisin kuin monet muut tämän päivän ammatit, lastenhoitajan työ on robottien suhteen ns. matalan riskin kategoriassa. TEM:in julkaisussa kerrotaan, että robotit korvaavat eri aloilla pikemminkin tiettyjä työtehtäviä kuin kokonaisia toimenkuvia. Ehkäpä robotti siis hoitaa vuonna 2040 varhaiskasvatuksen tylsempiä rutiinitöitä vapauttaen enemmän aikaa ammattilaisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen?


Lasten yksilöllisyyden arvostaminen ja huomioon ottaminen on varhaiskasvatuksen tulevaisuuden painoalue. Esimerkiksi monikulttuurisuus ja muut lasten erityistarpeet lisääntyvät. Myös työntekijöiden puolella tarvitaan erilaisia ihmisiä.

Helena haluaa kannustaa myös hieman arempia yksilöitä hakemaan rohkeasti opiskelemaan. ”Jos näkee tulevaisuutensa tällä alalla, mutta kokee olevansa ujo ja miettii siksi, että uskaltaako hakea, niin täällä sitä rohkeutta kerätään ja opetellaan. Täällä harjoittelemme yhdessä itsevarmuutta lasten kohtaamiseen.” Helena korostaa, että kuten lapset, myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat keskenään yksilöllisiä persoonia, joilla on jokaisella omat vahvuutensa. Ei ole yhtä tietynlaista ihmistä, joka sopii tälle alalle. Tärkeintä on aito kiinnostus lasten yksilöllisen kasvun tukemiseen ja kehittämiseen.

 

Topics: Kasvatus- ja ohjausala, Ammatillinen koulutus, Yhteistyökumppaneille

Juulia Vesterinen

Written by Juulia Vesterinen