Ajankohtaista

Amiksesta poliisikouluun, opettajaksi vai suoraan töihin?

20.2.2020 8:48:07 / by Juulia Vesterinen

Kanneljärven opiston kasvatus- ja ohjausalalta suunnataan jatko-opiskelemaan Suomen ammattikoulujen keskiarvoa useammin. On toiveissasi sitten suora duunipaikka tai korkeakoulu, me tuemme sinua kohti unelmiasi.

 

image


Jos olet päättämässä peruskoulua, etkä vielä tiedä mitä tehdä isona, älä ole huolissasi. Löydät kyllä oman juttusi ajan kanssa. Mikäli harkitset opiskelujen jatkamista myös toisen asteen jälkeen, yleissivistävä lukio ei välttämättä ole ainoa ja paras pohjakoulutus. Opistomme opo Terhi Glan kertoo, että erityisesti ihmisläheisistä korkeakoulututkinnoista kiinnostuneen kannattaa harkita pohjatutkinnokseen kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa. Yksilöiden ja ryhmän väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä tutkinto antaa jatko-opintoihin paljon konkreettista osaamista, josta lukiolaisen on turha haaveilla.   

 

”Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tarjoaa ihmisläheisten alojen jatko-opintoja varten taitoja, joita ei lukiosta saa. ”
- Terhi Glan, Kanneljärven opiston opinto-ohjaaja

 

 

Mikä ihmeen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto?

Kesto:180 osaamispistettä (2-3 vuotta)

Kaksi osaamisalaa, voit tehdä valinnan vielä opiskelujen alkuvaiheessa

  • Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
  • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

Tarvittava pohjakoulutus: Peruskoulun päättötodistus

Hakuajat:

Jatko-opintomahdollisuudet:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Suosittuja jatkokoulutuksia ovat ihmisläheiset alat, kuten sosionomi, opettaja, poliisi tai yhteisöpedagogi.

Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisten opintojen rinnalla!


Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnossamme on kaksi osaamisalaa; nuoriso- ja yhteisöohjaus sekä varhaiskasvatus ja perhetoiminta. Jos et hakiessasi vielä tiedä kumpi suuntaus sinua kiinnostaa enemmän, ei hätää! Oman osaamisalan voi valita vielä opintojen alkuvaiheessa.

Itsetuntemuksesta on hyötyä jatko-opinnoissa

 

Kasvatus- ja ohjausalan opintojen sisällöt lähtevät tosielämän tarpeista, mikä antaa opiskelijoillemme realistiset käsitykset työn vaatimuksista. Painotamme alalla tarvittavien vahvojen vuorovaikutus- ja viestintaitojen kehittämistä, mikä näkyy meiltä valmistuvien kyvyissä kohdata ja tukea monenlaisia ihmisiä. Meiltä jatko-opintoihin suuntaavilla on jo vahvat taidot yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen sekä ymmärrys taustaltaan erilaisten ihmisten tarpeista.

 

Työssä tarvittavat taidot eivät ole ainut hyöty, jota ammatillisella koulutuksella on tarjota korkeakouluopinnoista kiinnostuneelle. Nuorisotyön opettajamme Merja Inkeroinen näkee isona valttikorttina sen, että opiskelijat pääsevät turvallisessa ilmapiirissä työstämään omia kehittämisen kohteitaan. Jokainen saa rakentavaa palautetta omasta tekemisestään niin ryhmäläisiltä kuin opettajiltakin. ”Tällainen oman tekemisen analysointi turvallisessa yhteisössä on tervettä ja äärimmäisen iso valtti myös mahdollisista jatko-opinnoista suoriutumiseen” kertoo Merja. 

 

Ammatillinen koulutus jatkoväylänä
Opiskelijoitamme opiston avointen ovien päivässä

 

Mihin nuoriso- ja yhteisöohjauksen perustutkinnosta valmistuneet sitten hakevat jatko-opiskelemaan? Tutkinto antaa hakukelpoisuuden kaikkiin korkeakouluihin, mutta erityisen suosittuja ovat ihmisläheiset alat, kuten sosionomi- ja luokanopettajakoulutus, varhaiskasvatus, yhteisöpedagogiikka sekä poliisiammattikorkeakoulu. Vuonna 2017 valmistuneista opiskelijoistamme 7,3 prosenttia aloitti jatko-opinnot, kun koko maan ammatillisen koulutuksen keskiarvo oli vain 3,4 prosenttia. Todellisuudessa meiltä korkeakouluihin jatkaneiden luku on suurempi, sillä moni hakee korkeakouluun vasta suoritettuaan armeijan tai oltuaan välissä hetken työelämässä tai esimerkiksi hoitovapaalla.  

 

Tiesitkö tämän AMK -opiskelijoiden koulutustaustasta?

Ammattikoulutaustaisten osuus ammattikorkeakoulujen opiskelijoista on suurempi kuin moni saattaa luulla.

  • Vuonna 2018 ammattikorkeakoulujen päiväopetuksen aloittaneista 27 prosenttia oli suorittanut ammatillisen tutkinnon 
  • Monimuotototeutuksissa ammattikoululaiset menivät lukiotaustaisten edelle 34 prosentilla

 

Kiinnostaako korkeakoulu? Panosta yto-opintoihin!

Opintojen alkuvaiheessa moni opiskelija ei vielä tiedä suunnatako valmistumisen jälkeen töihin vai jatkaako opiskelua. Onneksi päätöstä ehtii miettiä rauhassa, ja kiinnostuksesta hakea korkeakouluun pääsee juttelemaan säännöllisesti opon kanssa. Tarjoamme kaikille läpi opintojen kestävää uraohjausta, jotta jokainen löytäisi itselleen sopivan seuraavan askeleen elämässä. Jatko-opintoihin suuntaaville järjestämme erillistä yksilö- tai pienryhmäohjausta ja käymme myös porukalla esimerkiksi messuilla tutustumassa kouluihin.

Opomme Terhi vinkkaa, että korkeakoulujen pääsykokeissa on helpompi pärjätä, jos ammatillisessa koulutuksessa panostaa kunnolla kaikille pakollisiin yhteisiin tutkinnon osiin, eli ”Yto-opintoihin”.


Yto -opinnot koostuvat seuraavista aineista: 

  • Viestintä- ja vuorovaikutus (11osp)
  • Matemaattis- luonnontieteelliset aineet (6osp)
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9osp)

 

Yksilöllisiä urahaaveita

Ammatillinen koulutus jatkoväylänä 2


”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan”

-Muumipappaa referoiden Merja Inkeroinen, Kanneljärven nuorisotyön opettaja

 

 

Värikkäästä opiskelijayhteisöstämme löytyy erilaisia urahaaveita melkein yhtä paljon kuin itse opiskelijoita. Muumipapan motto ”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan” sopii opistomme ilmapiiriin, sanoo Merja, joka kannustaa kaikkia opiskelijoita kulkemaan rohkeasti omia polkujansa. Hän kertoo, että yksi hyväksi havaittu tapa löytää se itselle sopivin ala on ensin opiskella ammatillinen tutkinto, käydä sitten ottamassa tuntumaa työelämässä ja tämän jälkeen hakea itseä kiinnostavalle linjalle ammattikorkeaan tai yliopistoon. Matkan varrella ehtii kuulostella omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan ihan eri tavalla kuin suoraan lukiosta opiskelemaan hakemalla.

”Kaikkein tärkeimpänä pidän kutenkin sitä, että jokaisen yksilön omia vahvuuksia kehitetään. Jollakin se voi olla esimerkiksi liikunta ja toiselle monikulttuurityö. Kannustan kaikkia menemään omalle epämukavuusalueelle jossain vaiheessa opintoja” sanoo Merja Inkeroinen.

 

Yhteisöllinen asuminen antaa eväitä elämään

Korkeakouluopiskelu on usein itsenäistä puuhaa ja vaatii ajankäytön ja arjen hallintataitoja. Luonnon helmassa sijaitseva opistomme on inhimillinen yhteisö, jossa moni oppii itsenäisen elämän ensiaskelia. Myös jatko-opintoihin liittyy usein opiskelija-asuntoon muuttaminen uudelle paikkakunnalle. Mikäpä olisikaan parempi tapa valmistautua tähän kuin asustella Kannelopiston kauniissa maisemissa erilaisten harrastusmahdollisuuksien keskellä?  ”Meidän opiskelijamme ovat kokeneet asuntola-asumisen hienona mahdollisuutena itsenäistyä ja oppia arkielämän taitoja tulevaa elämää varten” kuvailee Merja. Parasta on se, että ympärillä on muita samassa tilanteessa olevia ja ikinä ei tarvitse olla yksin. 

 

Merja haluaa nostaa esille vielä yhden hyödyn, joka opistolla on tarjota jatko-opinnoista kiinnostuneelle. Hän kertoo, että opiskelujen aikana muodostuvasta verkostosta on ollut opiskelijoille valtavasti hyötyä. Lukiossa tällaista ammattiyhteisöä ei pääse muodostumaan. ”Täällä syntyy koko elämän pituisia ystävyyksiä. Nämä ihmissuhteet ovat tosi tärkeitä siinä vaiheessa, kun kaivataan neuvoa erilaisiin päätöksiin opiskelujen tai työpaikkojen suhteen” sanoo Merja.

laituri

Kanneljärven opisto sijaitsee kauniin Hormajärven rannalla. Järvi kutsuu uimaan niin kesällä kuin talvellakin. 


Ammatillinen koulutus on lukion kanssa samanarvoinen väylä korkeakouluhin, ja etenkin ihmisiläheisillä aloilla amiksella on paljon antaa. Olemme iloisia siitä, että opiskelijamme ovat yksilöitä, jotka uskaltavat jahdata oman näköisiään työuria. Jotkut palavat halusta laittaa kädet saveen töissä lasten ja nuorten parissa, toiset lähtevät jatko-opiskelemaan. Aina on myös opiskelijoita, jotka huomaavat matkan varrella haluavansa vaihtaa alaa. Meille kaikki polut ovat yhtä arvokkaita.

 

 

 

Tilastotietojen lähteet:

1 = https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Rahoitusperusteraportti%20(työllistyneet%20ja%20jatko-opiskelijat).xlsb

2= (https://www.tilastokeskus.fi/til/khak/2018/khak_2018_2019-12-12_tie_001_fi.html)

 

 

Topics: Kasvatus- ja ohjausala, Ammatillinen koulutus, Yhteishaku2020

Juulia Vesterinen

Written by Juulia Vesterinen