KEHITÄMME TOIMINTAAMME!

kehittaminenKanneljärven Opisto on ajassa elävä, nopeasti reagoiva ja innovatiivinen koulutusalan toimija, joka panostaa strategiansa mukaiseen pedagogiseen kehittämiseen. Kehittämistyömme painopisteet ovat ammatillisen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen laadun ja pedagogiikan kehittäminen sekä organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen. Tutustu kehittämisprojekteihimme tällä sivustolla ja lähde mukaan!

 

Kehitystyömme & palvelumme yhteistyökumppaneille

Kanneljärven Opisto tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä toiminta-alueemme työelämän, kuntien sekä muiden oppilaitosten kanssa. Räätälöimme ja kehitämme koulutuksia sekä ohjauspalveluita yhteistyökumppaneidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimalla yhteistyöverkostoissa, pystymme jakamaan sekä pedagogista että työelämän kehittämiseen liittyvää osaamistamme.

Terveisin kehittämis- ja laatuvastaava Jari Suomalainen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 

Kanneljärven Opiston koulutuksen kehittäminen

 • Uudistuvan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet
 • Aikuisten perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen oppijakeskeinen ja kielitietoinen kehittäminen
 • Vapaan sivistystyön uusien asiakaslähtoisten koulutusten kehittäminen

Kanneljärven opiston organisaation kehittäminen

 • Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Henkilöstön hyvinvointia edistävien toimintojen kehittäminen 
 • Yhteistyön, kumppanuuksien ja alueellisen vaikuttavuuden lisääminen

 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Koutsaa kaveria

Hankkeessa lisätään sekä yhteisten että ammatillisten tutkinnon osien opettajien ja opiskelijoiden osaamista videomateriaalin tuottamiseen.

Hankkeen kesto

12/2018 – 5/2020

Mitä teemme?

Hankkeessa Kanneljärven Opistolla osallistetaan opettajat ja opiskelijat videomateriaalin tekemiseen ja sen jalkauttamiseen opetukseen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen dokumentointiin​. Opiskelijat osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti ja osa- heistä toimii videoinnin ja digiosaamisen tuutorina.

Tavoitteena on ajan ja matkakulujen säästäminen video-oppimateriaalin ja -ohjeistuksen avulla ja oppimisen edistäminen​ videoinnin avulla.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Kisakallion urheiluopisto
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Suomen diakoniaopisto

Lisätiedot

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto tai 0443578145

 

LARK - kohti huippulaatua

Kokonaisvaltaista laadunhallintaa verkostossa ja itsearvioiden.

Hankkeen kesto

01/2020 – 12/2021

Mitä teemme?

Tavoitteena Kanneljärven Opistolla on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman laatukartan mukaisten osa-alueiden (osaaminen, toimintaympäristö, työnsujuvuus, asiakkaat ja yhteistyö, imago, työhyvinvointi) laadun varmistaminen. Lisäksi edistämme kehittävän ja strategisen kumppanuuden hallintaa Opiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • AVA-akatemia
 • Careeria Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Hyria koulutus Oy
 • Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori)
 • Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Practicum
 • TTS Työtehoseura ry
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja

Jari Suomalainen, Kanneljärven Opisto, jari.suomalainen@kannelopisto.fi tai 044 3578145 

 

Taitovalmentaja

Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen

Hankkeen kesto

11/2018 – 12/2020

Mitä teemme?

Taitovalmennus on oppivelvollisuusiän ylittäneille aikuisille suunnattua yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen räätälöityä perustaitoja kehittävää matalan kynnyksen koulutusta. Koulutuksen keskiössä on erityisesti matemaattisten taitojen, lukutaidon ja digitaalisten ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä osallistujien tukeminen aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Länsi-Uudenmaan TE-keskus ja Ohjaamo-hanke ovat keskeisiä toimijoita opiskelijoiden ohjaamisessa koulutukseen.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Toimijaverkosto

 • Länsi-Uudenmaan TE-keskus
 • Ohjaamo-hanke

Lisätiedot

Inka Kangaskoski, Kanneljärven Opisto, inka.kangaskoski@kannelopisto tai 044 3246577

 

 

Menneitä kehittämishankkeita