Ammatillinen koulutus

0e13e6a230c4492ca3a6c8b7b195d587-956163-edited-519624-edited

KASVATUS- & OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Kiinnostaako eri-ikäisten ihmisten kanssa työskentely? Haaveiletko merkityksellisestä työstä lasten, nuorten tai vaikkapa vanhusten parissa?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena saavutat ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on myös hyvä väylä jatko-opintoihin aloille, joissa ohjaus- ja kohtaamisen taidoista on etua – esimerkiksi luokanopettajan tai vaikkapa poliisin opintoihin.

Kanneljärven Opistossa voit valita joko nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan: osaamisalavalinnan voit tehdä vielä opintojen alkuvaiheessa.

 

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (180 osp)

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopisteitä ovat ohjattavan osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta sekä monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

 

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (180 osp)

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30osp.

Tämän koulutuksen tämän vuoden haku päättyy 29.11.

Koulutus muodustuu viidestä perjantai illasta (n.3h) sekä viidestä lauantai päivästä (n.7h) ja näytöstä.
Koulutuksen päivämäärät ovat tässä:

17-18.1.

7-8.2.

6-7.3.

27-28.3.

17-18.4.

Näyttö (näyttö n.1 viikko + tutustuminen näyttöpaikkaan)

29.5. Kanneljärven Opiston kevätjuhla

Lisätietoja: Helena Sihvonen 040 940 1034
tai Merja Leinonen 044 357 8128 

KASVATUS- & OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

Ohjauksen osaamisala (150 osp)

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu työelämässä jo oleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, joilla on halu hankkia lisää valmiuksia kohdata sekä ohjata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. Työ voi sijoittua esimerkiksi lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon, työpajoille, etsivään nuorisotyöhön, työvalmennukseen, uraohjaukseen, tai näiden työnkuvien rajapinnoille.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

 

MITÄ ON OPISKELU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA?

Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä ihmisten kanssa työskentelyä ja vahvan ammattiosaamisen kehittämistä, aidoissa työelämälähtöisissä tilanteissa. Ammattitaitoiset, pätevät opettajamme opettavat ja ohjaavat sinua omalla polullasi kohti ammatillista tutkintoa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen alussa mietimme yhdessä sinulle sopivimman tavan opiskella (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, verkko-opiskelu, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit), kartoitamme aiemman osaamisesi ja suunnittelemme opintojesi sisällöt ja aikataulun.

Opinnot kestävät perustutkinnossa yleensä 2-3 vuotta ja ammattitutkinnossa 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan aiemmasta kokemuksesta, koulutustaustasta ja tavoitteista.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. Perustutkintoon kuuluu lisäksi yhteisiä tutkinnon osia, jotka varmistavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Voit aina halutessasi opiskella myös osatutkinnon, jos täysi tutkinto ei tunnu tavoitteisiisi sopivalta!

Opintoihin kuuluu myös työpaikalla järjestettävää koulutusta (osaamisenhankinta). Koulutus voidaan järjestää koulutussopimuksena tai oppisopimuksena oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan välisellä sopimuksella. Työpaikalla tapahtuva koulutus on yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa.

Jokaiselle opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämisen suunnitelma (hoks), jossa määritellään opintojen tarkka sisältö, kesto ja osaamisenhankkimisen tapa (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit).

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla teemapäiväopinnoilla Kanneljärven Opistolla.

 

Hakeminen

Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta. Lisäksi koulutukseen voi hakea valtakunnallisen yhteishaun kautta. Myös oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan näitä kahta väylää pitkin.

Jatkuvan haun aikataulut (perustutkinto & ammattitutkinto):

hakuaika 1 päättyy 30.8.2019, soveltuvuuskoe 13.9.2019, opintojen arvioitu aloitus 7.10.2019.

hakuaika 2 päättyy 29.11.2019, soveltuvuuskoe 13.12.2019, opintojen srvioitu aloitus 13.1.2020.

hakuaika 3 päättyy 28.2.2020, soveltuvuuskoe 13.3.2020, opintojen srvioitu aloitus 6.4.2020.

hakuaika 4 päättyy 23.4.2020, soveltuvuuskoe on 7.5.2020, opintojen arvioitu aloitus 10.8.2020.

hakuaika 5 päättyy 15.6.2020, soveltuvuuskoe 17.6.2020, opintojen arvioitu aloitus 10.8.2020

Kevään 2020 yhteishaku on 18.2.-10.3.2020. (tarkoitettu suoraan perusopetuksesta hakeville)

Kaikki hakijat osallistuvat joko yhteishaun soveltuvuuskokeeseen tai jatkuvan haun valintahaastatteluun, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuus alalle.

 

Tutustu Kanneljärven Opiston Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijakriteereihin tästä!

Yhteishaun opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallisia yhteishaun valintaperusteita. Huomaathan, että soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on pakollista: kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen.

 

Hakukelpoisuus

  • Jatkuvassa haussa opiskelemaan voi hakea jokainen peruskoulun tai sitä vastaavat opinnot suorittanut henkilö. Myös oppisopimusopiskelijat ja henkilöt, joilla on aiempi ammatillinen tutkinto, hakevat jatkuvassa haussa.
  • Yhteishaussa opiskelemaan voi hakea sellainen henkilö, joka on suorittanut samana keväänä peruskoulun, lukion tai vastaavat opinnot ja jolla ei ole aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Muuta huomioitavaa: 

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä: "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Voit ladata määräyksen tästä.

Opiskeluun ja alalla työskentelyyn liittyy myös merkittävissä määrin alaikäisten parissa työskentelyä. Tästä syystä kaikilta opiskelijoilta tarkistetaan rikosrekisteriote ennen opintoihin kuuluvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Rikosrekisterimerkintä voi olla este opiskelulle (arviointi tapahtuu aina aidossa työympäristössä) tai työllistymiselle ja siitä on ilmoitettava oppilaitokselle.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin tästä: Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/ 1998 ja L 952/2011

 

Kustannukset

Toisen asteen ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta. Myös opiston asuntolassa asuminen ja kouluruokailut ovat Kanneljärven Opiston ammatillisen koulutuksen opiskelijalle maksuttomia. Mahdollisista opintomateriaaleista ja -välineistä opiskelija vastaa itse (esim. kannettava tietokone tai muu tiedonhakuun ja tekstinkäsittelyyn soveltuva laite).

 

Asuminen

Miltä tuntuisi aloittaa kouluaamu aamuuinnilla - vaikka vuoden ympäri? Tai käydä päivänpäätteeksi frisbeegolfaamassa tai melomassa?

Kanneljärven Opiston kampus tarjoaa luonnonläheistä ja yhteisöllistä asumista opiskelija-asuntolassa, joka sijaitsee samassa rakennuksessa oppilaitoksen kanssa. Asuntolassa työskentelevät yhteisökasvattaja ja asuntolaohjaaja järjestävät yhdessä opiskelijoiden kanssa vapaa-ajantoimintaa ja ovat opiskelijoiden käytettävissä, tarvitsit sitten kuuntelevaa aikuista, neuvoja haastaviin tilanteisiin, kokkausvinkkejä tai vaikkapa korttipelikaveria.

Asuntolassa majoitutaan jaettuihin soluhuoneisiin ja asuminen opistolla tapahtuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Viikonloppuasuminen on maksullista ja mahdollista vain poikkeustapauksissa.

Kasvatus- ja ohjausalan opiskelijalle asuntolatoimintaan osallistuminen voi olla myös osa opiskelua: hyödynnä harrastuneisuuttasi ja lähde ohjaamaan esimerkiksi liikuntakerhoa tai larppausta opettajien avustuksella!