Ammatillinen koulutus

0e13e6a230c4492ca3a6c8b7b195d587-956163-edited-519624-edited

KASVATUS- & OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Kiinnostaako eri-ikäisten ihmisten kanssa työskentely? Haaveiletko merkityksellisestä työstä lasten, nuorten tai vaikkapa vanhusten parissa?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena saavutat ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on myös hyvä väylä jatko-opintoihin aloille, joissa ohjaus- ja kohtaamisen taidoista on etua – esimerkiksi luokanopettajan tai vaikkapa poliisin opintoihin.

Kanneljärven Opistossa voit valita joko nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan: osaamisalavalinnan voit tehdä vielä opintojen alkuvaiheessa.

 

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (180 osp)

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopisteitä ovat ohjattavan osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta sekä monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

 

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (180 osp)

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

 

 

KASVATUS- & OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

Ohjauksen osaamisala (150 osp)

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu työelämässä jo oleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, joilla on halu hankkia lisää valmiuksia kohdata sekä ohjata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. Työ voi sijoittua esimerkiksi lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon, työpajoille, etsivään nuorisotyöhön, työvalmennukseen, uraohjaukseen, tai näiden työnkuvien rajapinnoille.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Tutkinnon suorittaminen & kesto

Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä ihmisten kanssa työskentelyä ja vahvan ammattiosaamisen kehittämistä, aidoissa työelämälähtöisissä tilanteissa. Ammattitaitoiset, pätevät opettajamme opettavat ja ohjaavat sinua omalla polullasi kohti ammatillista tutkintoa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen alussa mietimme yhdessä sinulle sopivimman tavan opiskella (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, verkko-opiskelu, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit), kartoitamme aiemman osaamisesi ja suunnittelemme opintojesi sisällöt ja aikataulun.

Opinnot kestävät perustutkinnossa yleensä 2-3 vuotta ja ammattitutkinnossa 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan aiemmasta kokemuksesta, koulutustaustasta ja tavoitteista.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista. Perustutkintoon kuuluu lisäksi yhteisiä tutkinnon osia, jotka varmistavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Voit aina halutessasi opiskella myös osatutkinnon, jos täysi tutkinto ei tunnu tavoitteisiisi sopivalta!

Opintoihin kuuluu myös työpaikalla järjestettävää koulutusta (osaamisenhankinta). Koulutus voidaan järjestää koulutussopimuksena tai oppisopimuksena oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan välisellä sopimuksella. Työpaikalla tapahtuva koulutus on yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa.

Jokaiselle opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämisen suunnitelma (hoks), jossa määritellään opintojen tarkka sisältö, kesto ja osaamisenhankkimisen tapa (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työvaltaiset projektit, luennot ja oppilaitoksella tehtävät työelämäprojektit).

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla teemapäiväopinnoilla Kanneljärven Opistolla.

 

Hakeminen

Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta. Lisäksi koulutukseen voi hakea valtakunnallisen yhteishaun kautta. Myös oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan näitä kahta väylää pitkin.

Kaikki hakijat osallistuvat joko yhteishaun soveltuvuuskokeeseen tai jatkuvan haun valintahaastatteluun, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle.

 

Jatkuvan haun kautta voit hakea opiskelemaan koska vain: käsittelemme hakemukset neljä kertaa vuodessa.


Tutustu Kanneljärven Opiston Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijakriteereihin tästä!

 

Valtakunnallinen yhteishaku järjestetään keväisin, helmi- ja maaliskuussa.

  • Seuraava yhteishaku 18.2.-10.3.2020. 

Yhteishaun opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallisia yhteishaun valintaperusteita. Huomaathan, että soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on pakollista: kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen.

 

Hakukelpoisuus

  • Jatkuvassa haussa opiskelemaan voi hakeajokainen peruskoulun tai sitä vastaavat opinnot suorittanut henkilö. Myös oppisopimusopiskelijat ja henkilöt, joilla on aiempi ammatillinen tutkinto, voivat hakea jatkuvassa haussa.
  • Yhteishaussa opiskelemaan voi hakea sellainen henkilö, joka on suorittanut samana keväänä peruskoulun, lukion tai vastaavat opinnot ja jolla ei ole aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Muuta huomioitavaa: 

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä: "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Voit ladata määräyksen tästä.

Opiskeluun ja alalla työskentelyyn liittyy myös merkittävissä määrin alaikäisten parissa työskentelyä. Tästä syystä kaikilta opiskelijoilta tarkistetaan rikosrekisteriote ennen opintoihin kuuluvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Rikosrekisterimerkintä voi olla este opiskelulle (arviointi tapahtuu aina aidossa työympäristössä) tai työllistymiselle ja siitä on ilmoitettava oppilaitokselle.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin tästä: Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/ 1998 ja L 952/2011

 

Kustannukset

Toisen asteen ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta. Myös opiston asuntolassa asuminen ja kouluruokailut ovat Kanneljärven Opiston ammatillisen koulutuksen opiskelijalle maksuttomia. Mahdollisista opintomateriaaleista ja -välineistä opiskelija vastaa itse (esim. kannettava tietokone tai muu tiedonhakuun ja tekstinkäsittelyyn soveltuva laite).

 

Asuminen

Kanneljärven Opiston kampus tarjoaa luonnonläheistä asutusta opiskelija-asuntolassa, joka sijaitsee samassa rakennuksessa oppilaitoksen kanssa. 

Asuntolassa majoitutaan jaettuihin soluhuoneisiin ja asuminen opistolla tapahtuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Viikonloppuasuminen on maksullista ja mahdollista vain poikkeustapauksissa.